Tài liệu sách tiếng anh
Trang chủ / PET – TOIEC – TOEFL – IELTS Tiếng Anh giao tiếp Tiếng Anh THPT
900,000 đ 600,000 đ
Danh mục: PET – TOIEC – TOEFL – IELTS Tiếng Anh giao tiếp Tiếng Anh THPT

Cambridge Ventures – chuỗi kỹ năng tích hợp, dựa trên tiêu chuẩn, sáu cấp độ dành cho Giáo dục Người lớn, phù hợp với WIOA, NRS, Trình độ Thông thạo Anh ngữ, và Tiêu chuẩn Sẵn sàng cho Đại học và Nghề nghiệp. Phiên bản thứ ba phù hợp với kết quả diễn giải, hiệu quả và tương tác của NRS ở mỗi cấp độ. Khóa học cũng cung cấp phần Sẵn sàng cho Đại học và Nghề nghiệp dành riêng với 10 bảng tính ở mỗi cấp độ, từ Cấp độ 1 đến Chuyển tiếp, để giúp học sinh phát triển các kỹ năng cần thiết để thành công ở trường đại học và nơi làm việc. Các hoạt động giải quyết vấn đề trong mỗi đơn vị bao gồm tư duy phản biện và kỹ năng mềm là chìa khóa để sẵn sàng làm việc. Ventures 3rd Edition Student’s Book có 10 đơn vị với sáu bài học mỗi đơn vị, dựa trên các chủ đề liên quan đến người lớn-người học. Các bài học dài hai trang được thiết kế cho một giờ giảng dạy trên lớp và được sắp xếp phù hợp để dạy cho học sinh những kỹ năng cần thiết để thành công ở đại học và nghề nghiệp. Các ghi chú về văn hóa, mẹo nói, đọc và viết làm phong phú và hỗ trợ các bài tập. Review Unit bao gồm các phần tập trung vào phát âm. Phần Đại học và Nghề nghiệp ở cuối cuốn sách đề cập đến nhu cầu thực hành đọc nhiều hơn. Học sinh có thể truy cập các video trình bày âm thanh và ngữ pháp bằng cách sử dụng mã QR được tìm thấy trong cuốn sách.

DANH MỤC SÁCH MỀM VÀ ITOOLS

Ventures 3ed Placement Test
Ventures 3ed Basic Students book – ISBN: 9781108449533
Ventures 3ed Basic Class Audio CD – ISBN: 9781108449199
Ventures 3ed Basic Workbook – ISBN: 9781108449984
Ventures 3ed Basic Workbook Audio CD
Ventures 3ed Basic Literacy Workbook – ISBN: 9781108449663
Ventures 3ed Basic Literacy Workbook Audio
Ventures 3ed Basic Teachers Edition – ISBN: 9781108573214
Ventures 3ed Basic Grammar Presentation Video
Ventures 3ed Basic Presentation Plus Windows
Ventures 3ed Basic Presentation Plus Mac
Ventures 3ed Basic Tests
Ventures 3ed 1 Students book – ISBN: 9781108449557
Ventures 3ed 1 Class Audio CD – ISBN: 9781108449205
Ventures 3ed 1 Workbook – ISBN: 9781108450539
Ventures 3ed 1 Workbook Audio CD
Ventures 3ed 1 Teachers Edition – ISBN: 9781108689854
Ventures 3ed 1 Grammar Presentation Video
Ventures 3ed 1 Presentation Plus Windows
Ventures 3ed 1 Presentation Plus Mac
Ventures 3ed 1 Tests
Ventures 3ed 2 Students book – ISBN: 9781108449564
Ventures 3ed 2 Class Audio CD – ISBN: 9781108449212
Ventures 3ed 2 Workbook – ISBN: 9781108450003
Ventures 3ed 2 Workbook Audio CD
Ventures 3ed 2 Teachers Edition – ISBN: 9781108666091
Ventures 3ed 2 Grammar Presentation Video
Ventures 3ed 2 Presentation Plus Windows
Ventures 3ed 2 Presentation Plus Mac
Ventures 3ed 2 Tests
Ventures 3ed 3 Students book – ISBN: 9781108449571
Ventures 3ed 3 Class Audio CD – ISBN: 9781108449229
Ventures 3ed 3 Workbook – ISBN: 9781108450560
Ventures 3ed 3 Workbook Audio CD
Ventures 3ed 3 Teachers Edition – ISBN: 9781108636155
Ventures 3ed 3 Grammar Presentation Video
Ventures 3ed 3 Presentation Plus Windows
Ventures 3ed 3 Presentation Plus Mac
Ventures 3ed 3 Tests
Ventures 3ed 4 Students book – ISBN: 9781108449588
Ventures 3ed 4 Class Audio CD – ISBN: 9781108449236
Ventures 3ed 4 Workbook – ISBN: 9781108450621
Ventures 3ed 4 Workbook Audio CD
Ventures 3ed 4 Teachers Edition – ISBN: 9781108685177
Ventures 3ed 4 Grammar Presentation Video
Ventures 3ed 4 Presentation Plus Windows
Ventures 3ed 4 Presentation Plus Mac
Ventures 3ed 4 Tests
Ventures 3ed 5 Students book – ISBN: 9781108449595
Ventures 3ed 5 Class Audio CD – ISBN: 9781108449243
Ventures 3ed 5 Workbook – ISBN: 9781108450683
Ventures 3ed 5 Workbook Audio CD
Ventures 3ed 5 Teachers Edition – ISBN: 9781316986691
Ventures 3ed 5 Grammar Presentation Video
Ventures 3ed 5 Presentation Plus Windows
Ventures 3ed 5 Presentation Plus Mac
Ventures 3ed 5 Tests