Tài liệu sách tiếng anh
Trang chủ / PET – TOIEC – TOEFL – IELTS
250,000 đ 150,000 đ
Danh mục: PET – TOIEC – TOEFL – IELTS

Cambridge Trainers là người bạn đồng hành hoàn hảo để luyện thi Chứng chỉ tiếng Anh Cambridge. Cùng với sáu bài kiểm tra thực hành đầy đủ, chúng cung cấp hướng dẫn chuyên môn dễ thực hiện và các mẹo thi được thiết kế để đảm bảo thành công cho kỳ thi. Hai bài kiểm tra đầu tiên được hướng dẫn đầy đủ với lời khuyên từng bước về cách giải từng bài. Các hoạt động luyện tập bổ sung được cung cấp bởi ngân hàng bài thi thực của thí sinh và tập trung vào các lĩnh vực mà học sinh thường cần trợ giúp nhất.

DANH MỤC SÁCH MỀM VÀ ITOOLS

Cambridge Pre A1 Starters Mini Trainer Students Book
Cambridge Pre A1 Starters Mini Trainer Audio
Cambridge Pre A1 Movers Mini Trainer Students Book
Cambridge Pre A1 Movers Mini Trainer Audio
Cambridge Pre A1 Flyers Mini Trainer Students Book
Cambridge Pre A1 Flyers Mini Trainer Audio
Cambridge A2 Key for Schools Trainer 1 Second Edition Students Book
Cambridge A2 Key for Schools Trainer 1 Second Edition Audio
Cambridge A2 Key for Schools Trainer 2 Students Book
Cambridge A2 Key for Schools Trainer 2 Audio
Cambridge B1 Preliminary for Schools Trainer 1 Second Edition Students Book
Cambridge B1 Preliminary for Schools Trainer 1 Second Edition Audio
Cambridge First for Schools Trainer 1 Second Edition Students Book
Cambridge First for Schools Trainer 1 Second Edition Audio
Cambridge First for Schools Trainer 2 Students Book
Cambridge First for Schools Trainer 2 Audio
Cambridge First Trainer 1 Second Edition Students Book
Cambridge First Trainer 1 Second Edition Audio
Cambridge First Trainer 2 Students Book
Cambridge First Trainer 2 Audio
Cambridge Advanced Trainer Students Book
Cambridge Advanced Trainer Audio
Cambridge Advanced Trainer 2 Students Book
Cambridge Advanced Trainer 2 Audio
Cambridge B2 Business Vantage Trainer Students Book
Cambridge B2 Business Vantage Trainer Audio
Cambridge IELTS Trainer Students Book
Cambridge IELTS Trainer Audio
Cambridge IELTS Trainer 2 Academic Students Book
Cambridge IELTS Trainer 2 Academic Listening and Reading practice
Cambridge IELTS Trainer 2 General Students Book
Cambridge IELTS Trainer 2 Audio
Cambridge IELTS Trainer 2023 Students Book + Keys + Audio CDs