Tài liệu sách tiếng anh
250,000 đ 150,000 đ
Danh mục:

Tải trọn bộ sách “6 cuốn sách SuperKids Level 1, 2, 3, 4, 5, 6 ” bao gồm (ebook+audio) dành cho các em học sinh tiểu học từ lớp 1 đến lớp 5, đốii với bộ sách SuperKids gồm có 6 level thì các con học lớp 1, 2, 3 có thể sử dụng sách level tương đương 1, 2, 3. Các con lớn hơn lớp 4, 5 thì học những cuốn level 4, 5, 6.

1. SUPERKIDS 1

2. SUPERKIDS 2

3. SUPERKIDS 3

4. SUPERKIDS 4

5. SUPERKIDS 5

6. SUPERKIDS 6