Tài liệu sách tiếng anh
Trang chủ / Tiếng Anh Tiểu học
150,000 đ 100,000 đ
Danh mục: Tiếng Anh Tiểu học

Cambridge Storyfun – Thực hành thú vị và hấp dẫn cho Cambridge English: Young Learners (YLE) đã sửa đổi. Bây giờ ở 6 cấp độ với hai cuốn sách cho mỗi bài kiểm tra. Mỗi cuốn sách bao gồm tám câu chuyện được minh họa đầy đủ, theo sau là các hoạt động vui nhộn, các bài hát và các câu hỏi kiểu bài kiểm tra để thực hành ngữ pháp, từ vựng và các kỹ năng cần thiết ở mỗi cấp độ. Bây giờ bao gồm Tập tài liệu vui chơi tại nhà cung cấp các hoạt động để học sinh hoàn thành ở nhà và cho phép phụ huynh hỗ trợ việc học. Mỗi cấp độ cung cấp 15 giờ giảng dạy nội dung, có thể mở rộng đến 30 giờ. Storyfun là một bộ độc giả lý tưởng để đi kèm với bất kỳ khóa học tiếng Anh tổng quát nào. Student’s Book và Home Fun Booklet cho từng cấp độ, cũng như rất nhiều mẹo giảng dạy và tài nguyên cho Cambridge English: Young Learners 2018 đã sửa đổi.
Storyfun Student’s Book chứa tám câu chuyện được minh họa đầy đủ với các hoạt động đi kèm để học sinh thưởng thức. Chúng bao gồm các bài hát và câu hỏi kiểu bài kiểm tra để thực hành ngữ pháp, từ vựng và kỹ năng cần thiết ở mỗi cấp độ. Thực hành nói thêm và các dự án cung cấp cơ hội để mở rộng ra ngoài các đơn vị. Sách Học sinh hiện nay đi kèm với Tập sách Vui chơi tại nhà cung cấp các hoạt động để học sinh hoàn thành ở nhà và cho phép phụ huynh hỗ trợ việc học. Các hoạt động trực tuyến thú vị trong Hệ thống quản lý học tập Cambridge (CLMS) được truy cập thông qua một mã ở phía trước cuốn sách.
Storyfun Teacher’s Book bao gồm một Audio CD ghi âm các câu chuyện và các hoạt động nghe từ Student’s Book. Giáo viên có thể sử dụng những câu chuyện để thu hút trí tưởng tượng của người học. Các câu chuyện được khai thác để trình bày các nhiệm vụ YLE theo cách thúc đẩy và dễ sử dụng. Mỗi đơn vị câu chuyện cung cấp đủ tài liệu để trình bày trong khoảng thời gian 90-180 phút trên lớp. Các hoạt động thú vị bao gồm trò chơi, dự án và bài thơ được cân bằng với các câu hỏi kiểu bài kiểm tra để làm cho việc học trở nên thú vị. Các mẹo giảng dạy và các hoạt động có thể sao chụp được bao gồm và giáo viên có thể tự tin rằng việc chuẩn bị cho bài kiểm tra sẽ bao quát các lĩnh vực chính của ngữ pháp và từ vựng tiếng Anh dành cho Học viên Trẻ tuổi của Cambridge.

DANH MỤC TÀI LIỆU SÁCH

Cambridge Storyfun for Starters Students book
Cambridge Storyfun for Starters Teachers book
Cambridge Storyfun for Starters Teachers book Audio CD
Cambridge Storyfun for Movers Students book
Cambridge Storyfun for Movers Teachers book
Cambridge Storyfun for Movers Teachers book Audio CD
Cambridge Storyfun for Flyers Students book
Cambridge Storyfun for Flyers Students book Audio
Cambridge Storyfun for Flyers Teachers book
Cambridge Storyfun for Flyers Teachers book Audio CD
Cambridge Storyfun 1 Students book
Cambridge Storyfun 1 Students book Audio
Cambridge Storyfun 1 Teachers book
Cambridge Storyfun 2 Students book
Cambridge Storyfun 2 Students book Audio
Cambridge Storyfun 2 Teachers book
Cambridge Storyfun 3 Students book
Cambridge Storyfun 3 Students book Audio
Cambridge Storyfun 3 Teachers book
Cambridge Storyfun 4 Students book
Cambridge Storyfun 4 Students book Audio
Cambridge Storyfun 4 Teachers book
Cambridge Storyfun 5 Students book
Cambridge Storyfun 5 Students book Audio
Cambridge Storyfun – Come Alive! Bringing stories to live through creative drama
Cambridge Flyers Writing Skills with Keys
Cambridge Storyfun 6 Students book
Cambridge Storyfun 6 Students book Audio
Cambridge Home Fun Booklet 1 Students book + audio + keys
Cambridge Home Fun Booklet 2 Students book + keys
Cambridge Home Fun Booklet 3 Students book + audio + keys
Cambridge Home Fun Booklet 4 Students book + keys
Cambridge Home Fun Booklet 5 Students book + audio + keys
Cambridge Home Fun Booklet 6 Students book + keys