Tài liệu sách tiếng anh
250,000 đ 150,000 đ
Danh mục:

Cambridge Power Up là khóa học tiếng Anh bảy cấp độ dành cho học sinh tiểu học và trung học cơ sở. Một khởi đầu tuyệt vời cho một hành trình thú vị vào thế giới học ngôn ngữ: những nhân vật đầy màu sắc mà học sinh của bạn chắc chắn sẽ yêu thích; tinh thần đồng đội; phát triển các kỹ năng xã hội và nhận thức của học sinh; chuẩn bị cho kỳ thi; phát triển các kỹ năng để giải phóng tiềm năng của mỗi học sinh.

Các tính năng chính:

– Các nhiệm vụ, dự án nhiều giai đoạn được đặt trong bối cảnh thực tế chạy từ đầu đến cuối mỗi đơn vị phát triển kỹ năng hợp tác và cho phép người học hình dung tiến trình của họ.
– Luyện thi và thực hành được lồng ghép một cách tự nhiên vào mỗi đơn vị để người học làm quen với cấu trúc hoạt động, loại nhiệm vụ và chiến lược để hoàn thành bài thi thành công.
– Trang văn học phát triển năng lực xã hội và cảm xúc theo Khung năng lực sống Cambridge.
– Hoạt hình, phim tài liệu và bản ghi âm tăng cường khả năng trình bày và thực hành ngôn ngữ cũng như các bài học ngoại khóa.
– Khóa học phát triển cùng với học sinh và là cầu nối đến Trung học với thiết kế, các chủ đề và chiến lược học tập tập trung vào lứa tuổi thanh thiếu niên hơn.

DANH MỤC SÁCH, TÀI LIỆU VÀ ITOOL

Cambridge Prepare 2nd Edition Placement Test
Cambridge Prepare 2nd Edition 1 Students Book – ISBN: 9781108433273
Cambridge Prepare 2nd Edition 1 Class Audio CDs
Cambridge Prepare 2nd Edition 1 Workbook – ISBN: 9781108380928
Cambridge Prepare 2nd Edition 1 Workbook Audio CDs
Cambridge Prepare 2nd Edition 1 Teacher’s book – ISBN: 9781108385930
Cambridge Prepare 2nd Edition 1 Worksheets
Cambridge Prepare 2nd Edition 1 Tests
Cambridge Prepare 2nd Edition 1 Videos
Cambridge Prepare 2nd Edition 1 Culture Videos
Cambridge Prepare 2nd Edition 2 Students Book – ISBN: 9781108433280
Cambridge Prepare 2nd Edition 2 Class Audio CDs
Cambridge Prepare 2nd Edition 2 Video
Cambridge Prepare 2nd Edition 2 Workbook – ISBN: 9781108380935
Cambridge Prepare 2nd Edition 2 Workbook Audio CDs
Cambridge Prepare 2nd Edition 2 Teacher’s book – ISBN: 9781108385947
Cambridge Prepare 2nd Edition 2 Worksheets
Cambridge Prepare 2nd Edition 2 Tests
Cambridge Prepare 2nd Edition 2 Test Generator Cd-Rom
Cambridge Prepare 2nd Edition 2 Presentation Plus DVD-ROM WIN
Cambridge Prepare 2nd Edition 3 Students Book – ISBN: 9781108433297
Cambridge Prepare 2nd Edition 3 Class Audio CDs
Cambridge Prepare 2nd Edition 3 Workbook – ISBN: 9781108380942
Cambridge Prepare 2nd Edition 3 Workbook Audio CDs
Cambridge Prepare 2nd Edition 3 Teacher’s book – ISBN: 9781108385954
Cambridge Prepare 2nd Edition 3 Worksheets
Cambridge Prepare 2nd Edition 3 Presentation Plus DVD-ROM WIN
Cambridge Prepare 2nd Edition 3 Tests
Cambridge Prepare 2nd Edition 3 Videos
Cambridge Prepare 2nd Edition 3 Culture Videos
Cambridge Prepare 2nd Edition 4 Students Book – ISBN: 9781108380614
Cambridge Prepare 2nd Edition 4 Class Audio CDs
Cambridge Prepare 2nd Edition 4 Workbook – ISBN: 9781108380959
Cambridge Prepare 2nd Edition 4 Workbook Audio CDs
Cambridge Prepare 2nd Edition 4 Teacher’s book – ISBN: 9781108385961
Cambridge Prepare 2nd Edition 4 Worksheets
Cambridge Prepare 2nd Edition 4 Tests
Cambridge Prepare 2nd Edition 4 Videos
Cambridge Prepare 2nd Edition 4 Culture Videos
Cambridge Prepare 2nd Edition 5 Students Book – ISBN: 9781108433310
Cambridge Prepare 2nd Edition 5 Class Audio CDs
Cambridge Prepare 2nd Edition 5 Workbook – ISBN: 9781108381185
Cambridge Prepare 2nd Edition 5 Workbook Audio CDs
Cambridge Prepare 2nd Edition 5 Teacher’s book – ISBN: 9781108385978
Cambridge Prepare 2nd Edition 5 Tests
Cambridge Prepare 2nd Edition 5 Worksheets
Cambridge Prepare 2nd Edition 5 Videos
Cambridge Prepare 2nd Edition 5 Culture Videos
Cambridge Prepare 2nd Edition 5 Presentation Plus DVD-ROM WIN
Cambridge Prepare 2nd Edition 6 Students Book – ISBN: 9781108433327
Cambridge Prepare 2nd Edition 6 Class Audio CDs
Cambridge Prepare 2nd Edition 6 Workbook – ISBN: 9781108381192
Cambridge Prepare 2nd Edition 6 Workbook Audio CDs
Cambridge Prepare 2nd Edition 6 Teacher’s book – ISBN: 9781108385985
Cambridge Prepare 2nd Edition 6 Video
Cambridge Prepare 2nd Edition 6 Presentation Plus DVD-ROM MAC
Cambridge Prepare 2nd Edition 6 Presentation Plus DVD-ROM WIN
Cambridge Prepare 2nd Edition 6 Tests
Cambridge Prepare 2nd Edition 6 Tests Generator
Cambridge Prepare 2nd Edition 6 Worksheets
Cambridge Prepare 2nd Edition 7 Students Book – ISBN: 9781108434546
Cambridge Prepare 2nd Edition 7 Class Audio CDs
Cambridge Prepare 2nd Edition 7 Workbook – ISBN: 9781108381208
Cambridge Prepare 2nd Edition 7 Workbook Audio CDs
Cambridge Prepare 2nd Edition 7 Teacher’s book – ISBN: 9781108385992
Cambridge Prepare 2nd Edition 7 Video
Cambridge Prepare 2nd Edition 7 Worksheets
Cambridge Prepare 2nd Edition 7 Tests
Cambridge Prepare 2nd Edition 7 Tests Generator
Cambridge Prepare 2nd Edition 7 Presentation Plus DVD-ROM MAC
Cambridge Prepare 2nd Edition 7 Presentation Plus DVD-ROM WIN
Cambridge Prepare 2nd Edition 7 Presentation Plus DVD-ROM Linux