Tài liệu sách tiếng anh
Trang chủ / Tiếng Anh THCS Tiếng Anh Tiểu học
250,000 đ 150,000 đ
Danh mục: Tiếng Anh THCS Tiếng Anh Tiểu học

Cambridge Power Up là khóa học tiếng Anh bảy cấp độ dành cho học sinh tiểu học và trung học cơ sở. Một khởi đầu tuyệt vời cho một hành trình thú vị vào thế giới học ngôn ngữ: những nhân vật đầy màu sắc mà học sinh của bạn chắc chắn sẽ yêu thích; tinh thần đồng đội; phát triển các kỹ năng xã hội và nhận thức của học sinh; chuẩn bị cho kỳ thi; phát triển các kỹ năng để giải phóng tiềm năng của mỗi học sinh.

Các tính năng chính:

– Các nhiệm vụ, dự án nhiều giai đoạn được đặt trong bối cảnh thực tế chạy từ đầu đến cuối mỗi đơn vị phát triển kỹ năng hợp tác và cho phép người học hình dung tiến trình của họ.
– Luyện thi và thực hành được lồng ghép một cách tự nhiên vào mỗi đơn vị để người học làm quen với cấu trúc hoạt động, loại nhiệm vụ và chiến lược để hoàn thành bài thi thành công.
– Trang văn học phát triển năng lực xã hội và cảm xúc theo Khung năng lực sống Cambridge.
– Hoạt hình, phim tài liệu và bản ghi âm tăng cường khả năng trình bày và thực hành ngôn ngữ cũng như các bài học ngoại khóa.
– Khóa học phát triển cùng với học sinh và là cầu nối đến Trung học với thiết kế, các chủ đề và chiến lược học tập tập trung vào lứa tuổi thanh thiếu niên hơn.

DANH MỤC SÁCH, TÀI LIỆU VÀ ITOOLS

Power Up Start Smart Pupil’s Book – ISBN: 9781108713580
Power Up Start Smart Pupil’s Book Audio
Power Up Start Smart Activity Book – ISBN: 9781108713627
Power Up Start Smart Activity Book Audio
Power Up Start Smart Teacher’s book – ISBN: 9781108713634
Power Up Start Smart Teacher’s Materials
Power Up Start Smart Flashcards – ISBN: 9781108713665
Power Up Start Smart Posters – ISBN: 9781108713672
Power Up 1 Pupil’s Book – ISBN: 9781108413749
Power Up 1 Class Audio CDs – ISBN: 9781108413220
Power Up 1 Activity Book – ISBN: 9781108430036
Power Up 1 Activity Book Self-Study Audio CD
Power Up 1 Home Booklet
Power Up 1 Presentation Plus DVD-ROM – ISBN: 9781108413756
Power Up 1 Teacher’s book – ISBN: 9781108414579
Power Up 1 Teacher’s Resource Book – ISBN: 9781108414586
Power Up 1 Teacher’s Resource Book Audio
Power Up 1 Test Generator CD-Rom
Power Up 1 Teacher’s Materials
Power Up 1 Flashcards – ISBN: 9781108430081
Power Up 1 Posters – ISBN: 9781108430104
Power Up 2 Pupil’s Book – ISBN: 9781108413763
Power Up 2 Class Audio CDs – ISBN: 9781108413367
Power Up 2 Activity Book – ISBN: 9781108430050
Power Up 2 Activity Book Self-Study Audio CD
Power Up 2 Home Booklet
Power Up 2 Presentation Plus DVD-ROM Windows – ISBN: 9781108413787
Power Up 2 Presentation Plus DVD-ROM Mac
Power Up 2 Teacher’s book – ISBN: 9781108414609
Power Up 2 Teacher’s Resource Book – ISBN: 9781108414623
Power Up 2 Teacher’s Resource Book Audio
Power Up 2 Test Generator CD-Rom
Power Up 2 Teacher’s Materials
Power Up 2 Flashcards – ISBN: 9781108430111
Power Up 2 Posters – ISBN: 9781108430128
Power Up 2 Quiz Time Videos
Power Up 3 Pupil’s Book – ISBN: 9781108413794
Power Up 3 Class Audio CDs – ISBN: 9781108413435
Power Up 3 Activity Book – ISBN: 9781108430074
Power Up 3 Activity Book Self-Study Audio CD
Power Up 3 Home Booklet
Power Up 3 Presentation Plus DVD-ROM Windows – ISBN: 9781108413800
Power Up 3 Presentation Plus DVD-ROM Mac
Power Up 3 Teacher’s book – ISBN: 9781108414630
Power Up 3 Teacher’s Resource Book – ISBN: 9781108414654
Power Up 3 Teacher’s Resource Book Audio
Power Up 3 Test Generator CD-Rom
Power Up 3 Teacher’s Materials
Power Up 3 Flashcards – ISBN: 9781108430159
Power Up 3 Posters – ISBN: 9781108430166
Power Up 3 Quiz Time Videos
Power Up 4 Pupil’s Book – ISBN: 9781108413817
Power Up 4 Class Audio CDs – ISBN: 9781108413510
Power Up 4 Activity Book – ISBN: 9781108430142
Power Up 4 Activity Book Self-Study Audio CD
Power Up 4 Home Booklet
Power Up 4 Presentation Plus DVD-ROM – ISBN: 9781108413824
Power Up 4 Teacher’s book – ISBN: 9781108414661
Power Up 4 Teacher’s Resource Book – ISBN: 9781108414678
Power Up 4 Teacher’s Resource Book Audio
Power Up 4 Test Generator CD-Rom
Power Up 4 Video
Power Up 4 Teacher’s Materials
Power Up 4 Flashcards – ISBN: 9781108430173
Power Up 4 Posters – ISBN: 9781108430197
Power Up 5 Pupil’s Book – ISBN: 9781108413831
Power Up 5 Class Audio CDs – ISBN: 9781108413589
Power Up 5 Activity Book – ISBN: 9781108430210
Power Up 5 Activity Book Audio CD
Power Up 5 Home Booklet
Power Up 5 Presentation Plus DVD-ROM – ISBN: 9781108413848
Power Up 5 Teacher’s book – ISBN: 9781108414685
Power Up 5 Teacher’s Resource Book – ISBN: 9781108414692
Power Up 5 Teacher’s Resource Book Audio
Power Up 5 Test Generator CD-Rom
Power Up 5 Teacher’s Materials
Power Up 5 Posters – ISBN: 9781108430227
Power Up 6 Pupil’s Book – ISBN: 9781108413855
Power Up 6 Class Audio CDs – ISBN: 9781108413619
Power Up 6 Activity Book – ISBN: 9781108430265
Power Up 6 Activity Book Audio CD
Power Up 6 Home Booklet
Power Up 6 Presentation Plus DVD-ROM Windows – ISBN: 9781108413862
Power Up 6 Presentation Plus DVD-ROM Mac
Power Up 6 Teacher’s book – ISBN: 9781108414708
Power Up 6 Teacher’s Resource Book – ISBN: 9781108414715
Power Up 6 Teacher’s Resource Book Audio
Power Up 6 Test Generator CD-Rom
Power Up 6 Teacher’s Materials
Power Up 6 Posters – ISBN: 9781108430258
Power Up 6 Quiz Time Videos