Tài liệu sách tiếng anh
Trang chủ / PET – TOIEC – TOEFL – IELTS Tiếng Anh giao tiếp Tiếng Anh THCS
150,000 đ 100,000 đ
Danh mục: PET – TOIEC – TOEFL – IELTS Tiếng Anh giao tiếp Tiếng Anh THCS

Cambridge Sở hữu nó! là một khóa học Trung học cơ sở gồm bốn cấp độ nhằm đảm bảo rằng học sinh tự tin và sẵn sàng cho tương lai thông qua sự kết hợp của các chủ đề toàn cầu, các dự án hợp tác và các chiến lược để phát triển tính độc lập của học sinh. Chúng ta đang sống trong một thế giới thay đổi nhanh chóng. Với Own It!, thanh thiếu niên phát triển sự tự tin và năng lực cần thiết để tạo dựng con đường của riêng mình trong bối cảnh toàn cầu không ngừng phát triển này. Từ việc phát triển các kỹ năng tư duy phản biện và sáng tạo cũng như năng khiếu xã hội/tình cảm đến làm việc hiệu quả trong nhóm, Khóa học giúp tạo ra những học viên tự tin, sẵn sàng cho tương lai, những người có khả năng đáp ứng những thách thức phía trước. Sách của Học sinh bao gồm quyền truy cập đầy đủ vào tất cả các công cụ kỹ thuật số dành cho học sinh, bao gồm Thực hành bổ sung thân thiện với thiết bị di động và không gian cộng tác kỹ thuật số.

Các tính năng chính:
– Trở thành một người học độc lập hơn bằng cách sử dụng Khung năng lực cuộc sống Cambridge.
– Xây dựng sự tự tin để thành công trong A2 Key for Schools, B1 Preliminary for Schools và các kỳ thi quốc tế khác.
– Thực hành các kỹ năng làm việc hiệu quả với những người khác trong các dự án hợp tác.
– Tính năng Thực hành bổ sung thân thiện với thiết bị di động và không gian cộng tác kỹ thuật số tiên tiến.
– Lấy cảm hứng thông qua các chủ đề toàn cầu, đa khóa và tối đa 45 video cho mỗi cấp độ.

DANH MỤC TÀI LIỆU SÁCH

Cambridge Own it! Placement Tests
Cambridge Own it! 1 Students Book – ISBN: 9781108772556
Cambridge Own it! 1 Class Audio
Cambridge Own it! 1 Workbook – ISBN: 9781108714808
Cambridge Own it! 1 Workbook Audio CD
Cambridge Own it! 1 Videos
Cambridge Own it! 1 Worksheets
Cambridge Own it! 1 Wordlists
Cambridge Own it! 1 Culture Project
Cambridge Own it! 1 Tests
Cambridge Own it! 1 Teachers book – ISBN: 9781108726573
Cambridge Own it! 2 Students Book – ISBN: 9781108772563
Cambridge Own it! 2 Class Audio
Cambridge Own it! 2 Workbook – ISBN: 9781108726542
Cambridge Own it! 2 Workbook Audio CD
Cambridge Own it! 2 Worksheets
Cambridge Own it! 2 Wordlists
Cambridge Own it! 2 Culture Project
Cambridge Own it! 2 Tests
Cambridge Own it! 2 Teachers book – ISBN: 9781108726580
Cambridge Own it! 3 Students Book – ISBN: 9781108772570
Cambridge Own it! 3 Class Audio
Cambridge Own it! 3 Workbook – ISBN: 9781108714815
Cambridge Own it! 3 Workbook Audio CD
Cambridge Own it! 3 Worksheets
Cambridge Own it! 3 Wordlists
Cambridge Own it! 3 Tests
Cambridge Own it! 3 Videos
Cambridge Own it! 3 Teachers book – ISBN: 9781108726603
Cambridge Own it! 4 Students Book – ISBN: 9781108772587
Cambridge Own it! 4 Class Audio
Cambridge Own it! 4 Workbook – ISBN: 9781108726559
Cambridge Own it! 4 Workbook Audio CD
Cambridge Own it! 4 Worksheets
Cambridge Own it! 4 Wordlists
Cambridge Own it! 4 Tests
Cambridge Own it! 4 Teachers book – ISBN: 9781108726610