Tài liệu sách tiếng anh
Trang chủ / PET – TOIEC – TOEFL – IELTS Tiếng Anh giao tiếp
150,000 đ 100,000 đ
Danh mục: PET – TOIEC – TOEFL – IELTS Tiếng Anh giao tiếp

Cambridge Open World là một khóa học thú vị giúp học sinh vượt qua ranh giới giữa luyện thi và ngôn ngữ thực tế. Khóa học này bao gồm tất cả các chủ đề và ngôn ngữ cần thiết cho người học chuẩn bị từ A2 Key đến C1 Advanced. Mỗi đơn vị trong Sách dành cho học sinh khám phá một chủ đề khác nhau, cho phép học sinh xây dựng sự tự tin khi tiếp thu ngôn ngữ và kỹ năng cần thiết cho các tình huống tiếng Anh hàng ngày cũng như các kỳ thi. Hành trình thi độc đáo giúp tối đa hóa thành tích của học sinh, cung cấp một lộ trình có hệ thống để đạt được thành công trong kỳ thi. Các nhiệm vụ Luyện thi giúp người học tiếp cận với từng loại câu hỏi trong bài thi, giúp họ tự tin tiến tới thực hành toàn bộ nhiệm vụ trong phần Trọng tâm của bài thi, dựa trên các mẹo thi và thông tin thi xuyên suốt. Các phần Thế giới thực mở ra kiến thức ngôn ngữ với các bài nghe, video và văn bản giới thiệu các cách diễn đạt phổ biến nhưng đáng ngạc nhiên, trong khi hoạt ảnh trên thiết bị di động khơi dậy việc học trước hoặc sau giờ học với Ngữ pháp khi đang di chuyển. Phần ‘Thúc đẩy bản thân’ nâng cao năng lực và sự tự tin của học sinh lên một tầm cao hơn nữa. Khởi chạy hoạt ảnh trên thiết bị di động, trước hoặc sau giờ học, để khơi dậy việc học với ‘Ngữ pháp khi di chuyển’. Bao gồm một gói kỹ thuật số hoàn chỉnh dành cho giáo viên để trình bày trong lớp học, đánh giá và luyện thi bổ sung.

DANH MỤC SÁCH VÀ TÀI LIỆU

Open World Key Students Book – ISBN: 9781108658782
Open World Key Italian Edition Students Book
Open World Key Class Audio CDs
Open World Key Teachers Book – ISBN: 9781108627061
Open World Key Workbook – ISBN: 9781108603140
Open World Key Italian Edition Workbook
Open World Key Workbook Audio
Open World Key Video
Open World Preliminary Students Book – ISBN: 9781108759328
Open World Preliminary Italian Edition Students Book
Open World Preliminary Class Audio CDs
Open World Preliminary Teachers Book – ISBN: 9781108565387
Open World Preliminary Workbook – ISBN: 9781108759243
Open World Preliminary Italian Edition Workbook
Open World Preliminary Workbook Audio
Open World Preliminary Video
Open World First Students Book – ISBN: 9781108647816
Open World First Italian Edition Students Book
Open World First Class Audio CDs
Open World First Teachers Book – ISBN: 9781108647892
Open World First Workbook – ISBN: 9781108647861
Open World First Italian Edition Workbook
Open World First Workbook Audio
Open World First Video
Open World First Presentation Plus Windows DVD-Rom
Open World First Presentation Plus Mac DVD-Rom
Open World First Tests
Open World First Test Generator CD-Rom
Open World First Worksheets
Open World Advanced Students Book – ISBN: 9781108891455
Open World Advanced Italian Edition Students Book
Open World Advanced Class Audio CDs
Open World Advanced Teachers Book – ISBN: 9781108891493
Open World Advanced Workbook – ISBN: 9781108891479
Open World Advanced Italian Edition Workbook
Open World Advanced Workbook Audio
Open World Advanced Video