Tài liệu sách tiếng anh
Trang chủ / Tiếng Anh mầm non
8,200,000 đ 8,200,000 đ
Danh mục: Tiếng Anh mầm non

Được thiết kế giúp trẻ em học giao tiếp bằng tiếng Anh thông qua phương pháp tiếp cận dựa trên bốn kỹ năng: Nghe, nói, đọc, viết.
Xây dựng nâng cao trình độ ngôn ngữ thông qua chuẩn bị bài đọc trước khi đọc, chuẩn bị trước khi viết. Ngoài ra, NAES sẽ rèn luyện những kỹ năng nghe, nói theo bài giảng và hoạt động ngoại khóa.
Giúp trẻ em nghe và đọc những câu chuyện từ truyện tranh, hình ảnh len đến đọc và nghe những câu chuyện có đoạn văn đơn giản. Trẻ sẽ có cơ hội thích nghi học từ những đều cơ bản đến nâng cao, phát triển tư duy sáng tạo và ngôn ngữ.
Lộ trình giúp trẻ tìm kiếm những chữ cái để ghép lại thành từ tiếng anh có nghĩa. Giúp các bé có thể nhớ mặt chữ thông qua nhận dạng từng chữ cái.
Các kỹ năng nghe và nói rất quan trọng đối với việc học ngôn ngữ, được phát triển trong suốt chương trình học với sự chú trọng ngày càng cao ở các cấp độ sau.
Sách được phát triển dựa trên 4 tiêu chí
Thực tế về thế giới của trẻ phải là cốt lõi của chương trình và là cơ sở cho các tài liệu được lựa chọn.
Người học được kết nối với chương trình thì sẽ học tốt hơn.
Mỗi đứa trẻ có tính cách, sở thích, phong cách học tập khác nhau và sẽ được hưởng lợi nhiều từ những tài liệu này.
Học tập thành công chỉ xảy ra khi các kỹ năng được trình bày dựa trên nhau và được xem xét lại một cách có ý nghĩa.
Thực tế về thế giới của trẻ phải là cốt lõi của chương trình và là cơ sở cho các tài liệu được lựa chọn.

DANH MỤC TÀI LIỆU, SÁCH VÀ ITOOLS (có lesson plan,syllabus và app bài tập)

My Little Islands American 1 Students Book – ISBN: 9780132314770
My Little Islands American 1 Class Audio CD – ISBN: 9780132795500
My Little Islands American 1 CD-Rom
My Little Islands American 1 Workbook – ISBN: 9780132795470
My Little Islands American 1 Workbook Audio CD
My Little Islands American 1 Picture Cards – ISBN: 9780132795517
My Little Islands American 1 Teacher’s Edition – ISBN: 9780132795494
My Little Islands American 1 ActiveTeach
My Little Islands American 2 Students Book – ISBN: 9780132795364
My Little Islands American 2 Class Audio CD – ISBN: 9780132795388
My Little Islands American 2 CD-Rom
My Little Islands American 2 Workbook – ISBN: 9780132795401
My Little Islands American 2 Workbook Audio CD
My Little Islands American 2 Picture Cards – ISBN: 9780132795371
My Little Islands American 2 Teacher’s Edition – ISBN: 9780132795395
My Little Islands American 2 ActiveTeach
My Little Islands American 3 Students Book – ISBN: 9780132795418
My Little Islands American 3 Class Audio CD – ISBN: 9780132795449
My Little Islands American 3 CD-Rom
My Little Islands American 3 Workbook – ISBN: 9780132795463
My Little Islands American 3 Workbook Audio CD
My Little Islands American 3 Picture Cards – ISBN: 9780132795432
My Little Islands American 3 Teacher’s Edition – ISBN: 9780132795456
My Little Islands American 3 ActiveTeach