Tài liệu sách tiếng anh
6,500,000 đ 6,500,000 đ
Danh mục:

App bài tập cho bộ My Little island giúp cho học sinh luyện nghe, nói và trung tâm tiếng anh/thầy cô có thể quản lý được học sinh học tập tại nhà

1. Tài khoản quản trị app
– tạo tài khoản cho học sinh
– Quản lý bài tập về nhà của học sinh
2. tài khoản cho học sinh
– Bài tập cho học sinh ôn tập từ vựng, mẫu câu theo bộ My Little Island
– Bài tập luyện nghe và nói
– Đánh giá kết quả