Tài liệu sách tiếng anh
Trang chủ / PET – TOIEC – TOEFL – IELTS
250,000 đ 150,000 đ
Danh mục: PET – TOIEC – TOEFL – IELTS

Cambridge Messages là một khóa học trung học cơ sở đầy động lực. Giáo viên và học sinh được thưởng ngay kết quả ở mỗi ‘Bước’ của mỗi đơn vị. Học sinh có thể sử dụng tiếng Anh của mình để khám phá một bộ hoàn chỉnh các trang web ‘Infoquest’ trực tuyến. Kỹ năng đọc được phát triển thông qua các câu chuyện liên tục và các phần ‘Đời sống và văn hóa’ thường xuyên. Các bài tập theo kiểu KET và PET giúp phát triển các kỹ năng làm bài thi. Các bài tập mà học sinh có thể làm theo trình độ của mình khiến khóa học trở nên lý tưởng cho các lớp học có nhiều khả năng. Những người về đích nhanh có thể hoàn thành phần ‘Thử cái này!’ các phần và bài tập mở rộng trong Sách bài tập. Tin nhắn đã được tương quan với CEF. Các hoạt động ‘Bài tập môn học’ ở cuối mỗi mô-đun cung cấp cho sinh viên các ví dụ về bài tập để thêm vào. ‘Nhật ký học tập’ thường xuyên, ‘Mọi chuyện thế nào rồi?’ và phần ‘Kỹ năng học tập’ tạo ra những người học độc lập chịu trách nhiệm về sự tiến bộ của bản thân.

Các tính năng chính:
– Sử dụng những gì bạn biết’ ở cuối mỗi bước kích hoạt ngôn ngữ mà học sinh đã học và cung cấp cho họ kết quả ngay lập tức.
– Các phần ‘Đời sống và văn hóa’ và các câu chuyện liên tục cung cấp nguồn tài liệu đọc phong phú về thế giới bên ngoài để kích thích sự quan tâm của học sinh.
– Các hoạt động học tập trong mỗi phần đánh giá về một chủ đề được kết nối ở mỗi cấp độ (ví dụ: Cuộc sống hàng ngày của tôi ở cấp độ 1) có nghĩa là học sinh xây dựng một danh mục công việc cho mỗi năm.
– Một loạt các bài tập như ‘Thử cái này!’ các phần và bài tập mở rộng trong Sách bài tập nghĩa là học sinh có thể làm bài theo trình độ của mình.
– Gói tài nguyên dành cho giáo viên cung cấp các bài kiểm tra có thể sao chụp, các hoạt động ngữ pháp và giao tiếp bổ sung cũng như các bài tập mẫu.
– Các bài tập theo kiểu KET và PET rèn luyện cho học sinh những kỹ năng cần thiết cho các kỳ thi này.

DANH MỤC SÁCH

Cambridge Messages 1 Students Book – ISBN: 9780521547079
Cambridge Messages 1 Class Audio CDs – ISBN: 9780521614283
Cambridge Messages 1 Workbook – ISBN: 9780521696739
Cambridge Messages 1 Workbook Audio CDs
Cambridge Messages 1 Workbook Cd-Rom
Cambridge Messages 1-2 Video DVD – ISBN: 9780521679978
Cambridge Messages 1 Teacher’s book – ISBN: 9780521614252
Messages 1 Teacher’s Resource CD-ROM – ISBN: 9780521714846
Cambridge Messages 1 Teacher’s Resource Pack – ISBN: 9780521614269
Cambridge Messages 1 Tests
Cambridge Messages 2 Students Book – ISBN: 9780521547093
Cambridge Messages 2 for Kazakhstan Students Book
Cambridge Messages 2 Class Audio CDs – ISBN: 9780521614320
Cambridge Messages 2 Workbook – ISBN: 9780521696746
Cambridge Messages 2 Workbook Audio CDs
Cambridge Messages 2 Workbook Cd-Rom
Cambridge Messages 2 Teacher’s book – ISBN: 9780521614290
Cambridge Messages 2 Teacher’s Resource Pack – ISBN: 9780521614306
Cambridge Messages 3 Students Book – ISBN: 9780521614337
Cambridge Messages 3 for Kazakhstan Students Book
Cambridge Messages 3 Class Audio CDs – ISBN: 9780521614382
Cambridge Messages 3 Workbook – ISBN: 9780521696753
Cambridge Messages 3 Workbook Audio CDs
Cambridge Messages 3 Workbook Cd-Rom
Cambridge Messages 3-4 Video DVD – ISBN: 9780521679992
Cambridge Messages 3 Teacher’s book – ISBN: 9780521614351
Cambridge Messages 3 Teacher’s Resource Pack – ISBN: 9780521614368
Cambridge Messages 4 Students Book – ISBN: 9780521614399
Cambridge Messages 4 Class Audio CDs – ISBN: 9780521614443
Cambridge Messages 4 Workbook – ISBN: 9780521614405
Cambridge Messages 4 Workbook Audio CDs
Cambridge Messages 4 Workbook Cd-Rom
Cambridge Messages 4 Teacher’s book – ISBN: 9780521614412
Cambridge Messages 4 Teacher’s Resource Pack – ISBN: 9780521614429