Tài liệu sách tiếng anh
Trang chủ / PET – TOIEC – TOEFL – IELTS Tiếng Anh THPT
250,000 đ 150,000 đ
Danh mục: PET – TOIEC – TOEFL – IELTS Tiếng Anh THPT

Cambridge IELTS – Authentic Exam Papers – một khóa học chuẩn bị cho kỳ thi IELTS là cách thực hành lý tưởng vì nó trông CHÍNH XÁC như một bài kiểm tra thực tế. Cuốn sách học sinh có đáp án giúp học sinh làm quen với IELTS và thực hành các phương pháp thi bằng các bài kiểm tra xác thực, bao gồm bốn đề thi IELTS xác thực từ Cambridge English Language Assessment, đảm bảo thực hành xuất sắc trong các kỳ thi. Phần giới thiệu về các mô-đun này được bao gồm trong cuốn sách dành cho Học viên, cùng với phần giải thích về hệ thống chấm điểm được sử dụng bởi Cambridge English Language Assessment. Có một phần mở rộng ở cuối cuốn sách với các câu trả lời và ghi chú. Đĩa CD âm thanh chứa tài liệu cho các bài kiểm tra nghe.

DANH MỤC SÁCH
Cambridge IELTS 1
Cambridge IELTS 2
Cambridge IELTS 3
Cambridge IELTS 4
Cambridge IELTS 5
Cambridge IELTS 6
Cambridge IELTS 7
Cambridge IELTS 8
Cambridge IELTS 9
Cambridge IELTS 10
Cambridge IELTS 11
Cambridge IELTS 12
Cambridge IELTS 13
Cambridge IELTS 14
Cambridge IELTS 15
Cambridge IELTS 16
Cambridge IELTS 17