Tài liệu sách tiếng anh
Trang chủ / PET – TOIEC – TOEFL – IELTS Tiếng Anh THPT
150,000 đ 100,000 đ
Danh mục: PET – TOIEC – TOEFL – IELTS Tiếng Anh THPT

Cambridge Grammar and Beyond là kết quả của nhiều năm nghiên cứu về cách thức hoạt động của tiếng Anh và nhu cầu của các giáo viên ngữ pháp ngày nay. Grammar and Beyond là một bộ sách tiếng Anh Mỹ bốn cấp độ, đặc biệt nhấn mạnh vào ngữ pháp để viết. Khi chuẩn bị viết, học sinh thực hành chỉnh sửa những lỗi phổ biến – dựa trên kho ngữ liệu phong phú về bài viết của học sinh. Sau đó, họ áp dụng ngữ pháp vào bài viết, tạo mối liên hệ rõ ràng giữa những gì họ học và cách họ viết. Mặc dù bộ sách đặc biệt nhấn mạnh vào ngữ pháp để viết, nhưng cả bốn kỹ năng đều được đề cập kỹ lưỡng.

Đặc trưng:

– Bối cảnh trong thế giới thực – học sinh học từng cấu trúc trong ngữ cảnh mà nó thường xuất hiện nhất, minh họa cách sử dụng xác thực
– Ứng dụng trong thế giới thực – học sinh thực hành sử dụng ngữ pháp theo những cách mà họ mong đợi ở bên ngoài lớp học, đặc biệt chú trọng vào dạng viết
– Viết trong thế giới thực – ngữ pháp được kết nối với văn bản thông qua phân tích những cách phổ biến nhất mà người viết thực sự sử dụng ngữ pháp
– Ngữ Pháp Thực Sự Hoạt Động Như Thế Nào – học sinh tìm hiểu những khác biệt chính giữa tiếng Anh nói và viết, cũng như các cấu trúc phổ biến nhất.

Grammar and Beyond Essentials 1 Students Book – ISBN: 9781108697231
Grammar and Beyond Essentials 1 Class Audio CD
Grammar and Beyond Essentials 2 Students Book – ISBN: 9781108697187
Grammar and Beyond Essentials 2 Class Audio CD
Grammar and Beyond Essentials 3 Students Book – ISBN: 9781108697170
Grammar and Beyond Essentials 3 Class Audio CD
Grammar and Beyond Essentials 4 Students Book – ISBN: 9781108697163
Grammar and Beyond Essentials 4 Class Audio CD