Tài liệu sách tiếng anh
Trang chủ / PET – TOIEC – TOEFL – IELTS Tiếng Anh Tiểu học
Danh mục: PET – TOIEC – TOEFL – IELTS Tiếng Anh Tiểu học

Get ready for… là một loạt bài bổ trợ thú vị và hấp dẫn cung cấp sự chuẩn bị toàn diện cho các kỳ thi Cambridge English for Qualifications dành cho Học viên nhỏ tuổi. Bộ sách bao gồm tất cả ngữ pháp, kỹ năng và từ vựng mà học sinh cần để đạt được thành công trong kỳ thi.

Chuẩn bị kỹ lưỡng cho các kỳ thi Chứng chỉ tiếng Anh dành cho học viên nhỏ tuổi của Cambridge.
Bổ sung cho bất kỳ cuốn sách khóa học nào và lý tưởng để sử dụng trong lớp hoặc ở nhà.
Hỗ trợ đầy đủ cho giáo viên với lời khuyên về việc chuẩn bị cho học sinh làm bài kiểm tra.
Công cụ Trình bày Lớp học đưa Sách của Học sinh lên màn hình để giảng dạy tương tác hơn.
Nội dung âm thanh với Sách của Học sinh cho phép người học thực hành ở nhà.

DANH MỤC SÁCH VÀ TÀI LIỆU( EBOOK VÀ AUDIO)
teacher book
Get ready for STARTERS
Get ready for Movers
Get ready for Fleyrs