Tài liệu sách tiếng anh
Trang chủ / Tiếng Anh Tiểu học
150,000 đ 100,000 đ
Danh mục: Tiếng Anh Tiểu học

Get It Up là bộ sách được biên soạn vô cùng kỹ lưỡng nhằm giúp học sinh tiểu học củng cố và phát triển những kỹ năng Đọc và Viết tiếng Anh ở trình độ căn bản. Sách bao gồm nhiều dạng bài tập theo chuẩn đầu ra của Bộ Giáo Dục và Đào Tạo, đáp ứng các kỳ thi tiếng Anh quốc tế, kèm với minh họa nhiều màu sắc bắt mắt. Đây cũng là bộ sách bài tập “bước đệm” cho bé làm quen bước đầu với các dạng bài thi Cambridge (Starters, Movers, Flyers) và TOEFL Primary

DANH MỤC SÁCH MỀM VÀ ITOOLS

Get It Up 1 PDF
Get It Up 1 đáp án
Get It Up 2 PDF
Get It Up 2 đáp án
Get It Up 3 PDF
Get It Up 3 đáp án