Tài liệu sách tiếng anh
Trang chủ / Tiếng Anh THCS Tiếng Anh THPT
350,000 đ 250,000 đ
Danh mục: Tiếng Anh THCS Tiếng Anh THPT

Focus là một khóa học năm cấp độ dành cho học sinh trung học phổ thông, được cấu trúc để thúc đẩy động lực, trí nhớ và ý nghĩa. Các bài học rõ ràng và trực quan cung cấp một lộ trình học tập theo định hướng thi cử cho cả học sinh trường công và trường tư.

Focus Second Edition là một phiên bản thậm chí còn phong phú hơn của loạt bài học tiếng Anh bán chạy nhất dành cho học sinh trung học phổ thông. Khóa học mới giữ lại những gì tốt nhất của phiên bản đầu tiên – một chương trình xây dựng vốn từ vựng độc đáo và phương pháp 3Ms. Nó tăng cường điều này với nội dung video của BBC và chuẩn bị Sử dụng tiếng Anh kỹ lưỡng hơn, để cung cấp mọi thứ mà giáo viên và học sinh cần để đạt được thành công, trong và ngoài lớp học. Với Focus Second Edition, sinh viên sẽ được thúc đẩy và tham gia vào nội dung xác thực; các em sẽ vững vàng trong tất cả các kỹ năng ngôn ngữ và cuộc sống, đồng thời chuẩn bị tốt để đạt được kết quả kỳ thi xuất sắc. Focus Second Edition là một bộ sách đã được thử và kiểm tra giúp học sinh của bạn thực hành cần thiết để thành công trong các kỳ thi tiếng Anh quốc gia và quốc tế phổ biến. Nó cung cấp cho sinh viên cơ hội thường xuyên để thử các nhiệm vụ, mẹo và chiến lược kiểu bài kiểm tra có sẵn trong tất cả các thành phần của khóa học. Giáo viên có thể hưởng lợi từ Gói đánh giá kỹ lưỡng bao gồm nhiều loại bài kiểm tra có thể được sử dụng tại các thời điểm khác nhau trong khóa học.

DANH MỤC SÁCH FILE SÁCH

Focus 1 Elementary Students book – ISBN: 9781447997672
Focus 1 Elementary Workbook – ISBN: 9781447997757
Focus 1 Elementary Teachers book – ISBN: 9781292110042
Focus 1 Elementary Class Audio Cds – ISBN: 9781447997559
Focus 1 Elementary Grammar Animations
Focus 1 Elementary Interactive Speaking Videos
Focus 1 Elementary Quizzes
Focus 1 Elementary Tests
Focus 1 Elementary Word Store
Focus 1 Elementary Active Teach DVDRom – ISBN: 9781447997719
Focus 2 Pre-Intermediate Students book – ISBN: 9781447997887
Focus 2 Pre-Intermediate Workbook – ISBN: 9781447997962
Focus 2 Pre-Intermediate Teachers book – ISBN: 9781292110066
Focus 2 Pre-Intermediate Class Audio Cds – ISBN: 9781447997764
Focus 2 Pre-Intermediate Grammar Animations
Focus 2 Pre-Intermediate Interactive Speaking Videos
Focus 2 Pre-Intermediate Quizzes
Focus 2 Pre-Intermediate Tests
Focus 2 Pre-Intermediate Word Store
Focus Exam Practice Preliminary
Focus 2 Pre-Intermediate Active Teach DVDRom – ISBN: 9781447997924
Focus 3 Intermediate Students book – ISBN: 9781447998099
Focus 3 Intermediate Workbook – ISBN: 9781447998174
Focus 3 Intermediate Teachers book – ISBN: 9781292110080
Focus 3 Intermediate Class Audio Cds – ISBN: 9781447997979
Focus 3 Intermediate Grammar Animations
Focus 3 Intermediate Interactive Speaking Videos
Focus 3 Intermediate Quizzes
Focus 3 Intermediate Tests
Focus 3 Intermediate Word Store
Focus 3 Intermediate Active Teach DVDRom – ISBN: 9781447998136
Focus 4 Upper-Intermediate Students book – ISBN: 9781447998310
Focus 4 Upper-Intermediate Workbook – ISBN: 9781447998396
Focus 4 Upper-Intermediate Teachers book – ISBN: 9781292110103
Focus 4 Upper-Intermediate Class Audio Cds – ISBN: 9781447998181
Focus 4 Upper-Intermediate Grammar Animations
Focus 4 Upper-Intermediate Interactive Speaking Videos
Focus 4 Upper-Intermediate Word Store
Focus 4 Upper-Intermediate Tests and Quizzes
Focus 4 Upper-Intermediate Active Teach DVDRom – ISBN: 9781447998358
Focus 5 Advanced Students book – ISBN: 9781292110103
Focus 5 Advanced Class Audio Cds – ISBN: 9781447998402
Focus 5 Advanced Teachers book
Focus 5 Advanced Workbook
Focus 5 Advanced Word Store
Focus 5 Advanced Photocopiable Resources
Focus 5 Advanced Tests
Focus 5 Upper-Intermediate Active Teach DVDRom – ISBN: 9781447998570