Tài liệu sách tiếng anh
Trang chủ / PET – TOIEC – TOEFL – IELTS
150,000 đ 100,000 đ
Danh mục: PET – TOIEC – TOEFL – IELTS

Cambridge Exam Boosters Series – Tập trung vào luyện thi cần thiết với Exam Boosters và phát huy tối đa tiềm năng của người học với bài thực hành bài thi dành riêng cho lớp học hoặc tự học tại nhà. Exam Boosters có thể được sử dụng linh hoạt theo kỹ năng hoặc nhiệm vụ kiểm tra. Có thể sử dụng riêng từng chương trình Hỗ trợ kỳ thi hoặc cùng với các khóa học kỳ thi của chúng tôi để thực hành kỳ thi bổ sung. English Exam Booster nhằm mục đích chuẩn bị chuyên sâu cho các kỳ thi và không chỉ cung cấp tất cả thông tin cơ bản về các nhiệm vụ kiểm tra mà còn cung cấp các mẹo để hoàn thành thành công các kỳ thi đó.

DANH MỤC TÀI LIỆU

Cambridge Exam Booster for Preliminary and Preliminary Schools book and audio – ISBN: 9781316648445
Cambridge Exam Booster for First and First for Schools book and audio – ISBN: 9781108553933
Cambridge Exam Booster for Key and Key for Schools book and audio – ISBN: 9781316648452
Cambridge Exam Booster for Advanced book and audio – ISBN: 9781108349086