Tài liệu sách tiếng anh
Trang chủ / PET – TOIEC – TOEFL – IELTS
150,000 đ 100,000 đ
Danh mục: PET – TOIEC – TOEFL – IELTS

Cambridge Evolve là một khóa học tiếng Anh Mỹ sáu cấp độ dành cho người lớn và thanh niên giúp học viên tự tin giao tiếp. Khóa học lấy học viên làm trung tâm này dựa trên những hiểu biết sâu sắc từ các chuyên gia giảng dạy ngôn ngữ và học viên thực thụ, đồng thời tập trung vào những cách hiệu quả và hiệu quả nhất để tiến bộ trong tiếng Anh..

Các tính năng chính:

– Các bài học nói chuyên dụng dựa trên các nhiệm vụ nhập vai. Mỗi đơn vị có một bài học “Thời gian để nói” dành riêng để phát triển kỹ năng nói và xây dựng sự tự tin của học sinh trong việc chấp nhận rủi ro với ngôn ngữ.
– Nội dung được cung cấp thông tin để giúp người học tránh những lỗi phổ biến. “Kiểm tra độ chính xác” nêu bật các lỗi phổ biến của người học, trong khi “Kiểm tra đăng ký” nêu bật các vấn đề tiềm ẩn như sự khác biệt giữa tiếng Anh viết và nói.
– Mô hình đồng đẳng và nội dung từ các sinh viên thực sự. Các sinh viên thực sự xuất hiện xuyên suốt Sách dành cho sinh viên và được giới thiệu để trả lời các câu hỏi thảo luận trong các video thân thiện với thiết bị di động cung cấp các hình mẫu có thể đạt được.
– Tập trung vào giao tiếp trong thế giới thực. “Insider English” làm nổi bật ngôn ngữ thông tục và cách diễn đạt thông tục thường được sử dụng trong các tình huống hàng ngày và các hoạt động phát âm đề cập đến các khía cạnh phát âm ảnh hưởng nhiều nhất đến giao tiếp.
– Hoạt động học tập và sử dụng điện thoại di động. Các hoạt động “Tìm nó” trên điện thoại thông minh mang nội dung trực tiếp vào lớp và “Thực hành bổ sung” cho phép những sinh viên bận rộn làm bài tập về nhà trên điện thoại thông minh, máy tính bảng hoặc máy tính bên ngoài lớp học.
– Phát triển giáo viên tích hợp trong Phiên bản dành cho giáo viên. Chương trình Phát triển Giáo viên được tích hợp vào các ghi chú giảng dạy, thừa nhận rằng giáo viên rất muốn phát triển và thử những ý tưởng mới nhưng cần phải phù hợp với cuộc sống bận rộn và lịch trình giảng dạy..

DANH SÁCH TÀI LIỆU SÁCH

Cambridge Evolve 1 Student’s book – ISBN: 9781108405218
Cambridge Evolve 1 Class Audio CD – ISBN: 9781108412018
Cambridge Evolve 1 Workbook – ISBN: 9781108408943
Cambridge Evolve 1 Teacher’s Edition – ISBN: 9781108405126
Cambridge Evolve 1 Test Generator
Cambridge Evolve 1 Full Contact – ISBN: 9781108412001
Cambridge Evolve 1 Full Contact DVD
Cambridge Evolve 1 Video Resource Book – ISBN: 9781108407915
Cambridge Evolve 1 Video DVD
Cambridge Evolve 1 Presentation Plus DVD Windows
Cambridge Evolve 1 Presentation Plus DVD Mac
Cambridge Evolve 1 Photocopiable Activities Worksheet
Cambridge Evolve 1 Reading Extras
Cambridge Evolve 2 Student’s book – ISBN: 9781108405249
Cambridge Evolve 2 Class Audio CD – ISBN: 9781108412025
Cambridge Evolve 2 Workbook – ISBN: 9781108408981
Cambridge Evolve 2 Teacher’s Edition – ISBN: 9781108405164
Cambridge Evolve 2 Test Generator
Cambridge Evolve 2 Full Contact – ISBN: 9781108414463
Cambridge Evolve 2 Full Contact DVD
Cambridge Evolve 2 Video Resource Book – ISBN: 9781108407885
Cambridge Evolve 2 Video DVD
Cambridge Evolve 2 Presentation Plus DVD Windows
Cambridge Evolve 2 Presentation Plus DVD Mac
Cambridge Evolve 2 Photocopiable Activities Worksheet
Cambridge Evolve 2 Reading Extras
Cambridge Evolve 3 Student’s book – ISBN: 9781108405270
Cambridge Evolve 3 Class Audio CD – ISBN: 9781108412032
Cambridge Evolve 3 Workbook – ISBN: 9781108409001
Cambridge Evolve 3 Teacher’s Edition – ISBN: 9781108405171
Cambridge Evolve 3 Test Generator
Cambridge Evolve 3 Full Contact – ISBN: 9781108414470
Cambridge Evolve 3 Full Contact DVD
Cambridge Evolve 3 Video Resource Book – ISBN: 9781108407939
Cambridge Evolve 3 Video DVD
Cambridge Evolve 3 Presentation Plus DVD Windows
Cambridge Evolve 3 Presentation Plus DVD Mac
Cambridge Evolve 3 Photocopiable Activities Worksheet
Cambridge Evolve 3 Reading Extras
Cambridge Evolve 4 Student’s book – ISBN: 9781108405317
Cambridge Evolve 4 Class Audio CD – ISBN: 9781108412049
Cambridge Evolve 4 Workbook – ISBN: 9781108409018
Cambridge Evolve 4 Teacher’s Edition – ISBN: 9781108405188
Cambridge Evolve 4 Test Generator
Cambridge Evolve 4 Full Contact – ISBN: 9781108414494
Cambridge Evolve 4 Full Contact DVD
Cambridge Evolve 4 Video Resource Book – ISBN: 9781108407953
Cambridge Evolve 4 Video DVD
Cambridge Evolve 4 Presentation Plus DVD Windows
Cambridge Evolve 4 Presentation Plus DVD Mac
Cambridge Evolve 4 Photocopiable Activities Worksheet
Cambridge Evolve 4 Reading Extras
Cambridge Evolve 5 Student’s book – ISBN: 9781108405331
Cambridge Evolve 5 Class Audio CD – ISBN: 9781108412056
Cambridge Evolve 5 Workbook – ISBN: 9781108409070
Cambridge Evolve 5 Teacher’s Edition – ISBN: 9781108405195
Cambridge Evolve 5 Test Generator
Cambridge Evolve 5 Full Contact – ISBN: 9781108414500
Cambridge Evolve 5 Full Contact DVD
Cambridge Evolve 5 Video Resource Book – ISBN: 9781108408004
Cambridge Evolve 5 Video DVD
Cambridge Evolve 5 Presentation Plus DVD Windows
Cambridge Evolve 5 Presentation Plus DVD Mac
Cambridge Evolve 5 Photocopiable Activities Worksheet
Cambridge Evolve 5 Reading Extras
Cambridge Evolve 6 Student’s book – ISBN: 9781108405355
Cambridge Evolve 6 Class Audio CD – ISBN: 9781108412063
Cambridge Evolve 6 Workbook – ISBN: 9781108409094
Cambridge Evolve 6 Teacher’s Edition – ISBN: 9781108405201
Cambridge Evolve 6 Test Generator
Cambridge Evolve 6 Full Contact – ISBN: 9781108414517
Cambridge Evolve 6 Full Contact DVD
Cambridge Evolve 6 Video Resource Book – ISBN: 9781108408028
Cambridge Evolve 6 Video DVD
Cambridge Evolve 6 Presentation Plus DVD Windows
Cambridge Evolve 6 Presentation Plus DVD Mac
Cambridge Evolve 6 Photocopiable Activities Worksheet
Cambridge Evolve 6 Reading Extras