Tài liệu sách tiếng anh
250,000 đ 150,000 đ
Danh mục:

English World 1,2,3,4,5, 6 là khóa học được thiết kế dành cho cấp độ từ tiểu học được biên soạn bởi nhóm tác giả có nhiều cuốn sách tiếng anh bán chạy như Macmillan và Way Ahead, English World áp dụng phương pháp thực hành tốt nhất cùng những tính năng sáng tạo giúp các em học tập hiệu quả.

Hoạt động toàn bộ của lớp học được hỗ trợ bởi các hoạt động tương tác, các áp phích trên đĩa DVD-ROM. Các kỹ năng ngữ pháp cũng được áp dụng trong bối cảnh tự nhiên trong thế giới thực, thông qua đối thoại.

DANH MỤC SÁCH VÀ ITOOLS

English World 1- audio, DVD,teaher book, student book, workbook,Grammar_Practice_Book,planirovanie
English World 2- audio, DVD,teaher book, student book, workbook,Grammar_Practice_Book,planirovanie
English World 3- audio, DVD,teaher book, student book, workbook,Grammar_Practice_Book,planirovanie
English World 4- audio, DVD,teaher book, student book, workbook,Grammar_Practice_Book,planirovanie
English World 5- audio, DVD,teaher book, student book, workbook,Grammar_Practice_Book,planirovanie
English World 6- audio, DVD,teaher book, student book, workbook,Grammar_Practice_Book,planirovanie