Tài liệu sách tiếng anh
150,000 đ 100,000 đ
Danh mục:

Cambridge English for Academics là khóa học kỹ năng giao tiếp dành cho các học giả cần làm việc và giao tiếp bằng tiếng Anh. Nhằm vào trình độ B1 trở lên, loạt bài gồm hai phần này thực hành sử dụng tiếng Anh trong nhiều tình huống, từ nói chuyện nhỏ tại hội nghị đến thuyết trình, từ đọc nhiều văn bản học thuật đến viết thư từ học thuật, tóm tắt và tóm tắt. Danh sách từ vựng học thuật trong sách cung cấp danh sách toàn diện các từ khóa và âm thanh trực tuyến miễn phí hỗ trợ phát triển kỹ năng nghe và nói.

DANH MỤC CÁC TÀI LIỆU SÁCH

English for Academics 1 Students Book – ISBN: 9781107434769
English for Academics 1 Class Audio CD
English for Academics 1 Teachers Guide
English for Academics 2 Students Book – ISBN: 9781107435025
English for Academics 2 Class Audio CD
English for Academics 2 Teachers Guide