Tài liệu sách tiếng anh
150,000 đ 100,000 đ
Danh mục:

Empower là một khóa học tiếng Anh tổng quát dành cho người lớn và thanh niên, kết hợp nội dung khóa học từ Nhà xuất bản Đại học Cambridge với đánh giá đã được kiểm chứng từ các chuyên gia tại Cambridge English Language Assessment. Sự kết hợp độc đáo của Empower giữa các tài liệu lớp học hấp dẫn và đánh giá đáng tin cậy, với thực hành trực tuyến được cá nhân hóa, cho phép người học đạt được tiến bộ nhất quán và có thể đo lường được.

Các tính năng chính:

– Một cuốn sách khóa học với hình ảnh và văn bản kích thích tư duy và video hấp dẫn, được thiết kế để tạo ra phản ứng cảm xúc; tất cả đều giúp giáo viên mang đến những bài học đầy động lực và đáng nhớ.
– Đánh giá được xây dựng và xác nhận bởi các chuyên gia tại Cambridge English Language Assessment; được kiểm tra trước một cách nghiêm ngặt để đảm bảo tất cả đều chính xác, có ý nghĩa và công bằng.
– Các lộ trình học tập được cá nhân hóa bên ngoài lớp học giúp học sinh thực hành có mục tiêu, đảm bảo các em dành thời gian cho những gì các em cần nhất, đồng thời giúp các em luôn có động lực và hứng thú.
– Giáo viên được cung cấp gói kỹ thuật số đầy đủ ở một nơi: Hệ thống quản lý học tập cộng với các công cụ web và hướng dẫn từng bước rõ ràng về cách sử dụng các công cụ này trong lớp học hiện đại. Điều này cuối cùng cho phép giáo viên dành nhiều thời gian hơn để chuẩn bị và cung cấp các bài học chất lượng cao.
– Việc học có thể quản lý được với một giáo trình mà giáo viên có thể tin tưởng, với nội dung do Corpus thông báo và phù hợp với CEFR, để người học có thể thấy rõ ràng và có thể đo lường được sự tiến bộ của bản thân ở từng kỹ năng trong số bốn kỹ năng ngôn ngữ.

Sách dành cho học sinh chứa nội dung kích thích tư duy được thiết kế để tạo ra phản ứng cảm xúc và khiến học sinh cũng như giáo viên yêu thích lớp học ngay từ đầu. Ngoài ra còn có hỗ trợ để làm cho quá trình giảng dạy trở thành một động lực và thú vị.

Sách bài tập có câu trả lời và âm thanh có thể tải xuống có thể được sử dụng cùng với Sách học sinh và cung cấp các hoạt động củng cố bổ sung

Sách dành cho giáo viên cung cấp các ghi chú giảng dạy chi tiết cho mỗi bài học của Sách dành cho học sinh. Nó cũng bao gồm các hoạt động bổ sung có thể sao chụp, chìa khóa của bài tập và ghi chú giảng dạy bổ sung.

Empower Class Audio CD cung cấp tất cả nội dung âm thanh từ Sách của Học sinh.

Presentation Plus cung cấp nội dung Sách học sinh hoàn chỉnh và nội dung Sách bài tập với các công cụ chú thích tích hợp, âm thanh nhúng và video lớp học ở định dạng dễ vận hành cho bảng trắng tương tác hoặc máy tính và máy chiếu.

DANH MỤC SÁCH

Empower Placement Tests
Empower Wordlist
Empower A1 Starter Students Book – ISBN: 978-1-107-46594-7
Empower A1 Starter Class Audio CDs – ISBN: 978-1-107-46597-8
Empower A1 Starter DVD – ISBN: 978-1-107-46601-2
Empower A1 Starter Workbook – ISBN: 978-1-107-46614-2
Empower A2 Starter Workbook Audio
Empower A2 Starter Workbook Video
Empower A1 Starter Teachers Book – ISBN: 978-1-107-46609-8
Empower A1 Starter Presentation Plus Windows DVD-Rom – ISBN: 978-1-107-46608-1
Empower A1 Starter Presentation Plus Mac DVD-Rom
Empower A1 Starter Tests
Empower A2 Elementary Students Book – ISBN: 978-1-107-46626-5
Empower A2 Elementary Class Audio CDs – ISBN: 978-1-107-46631-9
Empower A2 Elementary DVD – ISBN: 978-1-107-46636-4
Empower A2 Elementary Extra Video
Empower A2 Elementary Workbook – ISBN: 978-1-107-46648-7
Empower A2 Elementary Workbook Audio
Empower A2 Elementary Workbook Video
Empower A2 Elementary Reading Plus Worksheets
Empower A2 Elementary Teachers Book – ISBN: 978-1-107-46644-9
Empower A2 Elementary Presentation Plus Windows DVD-Rom – ISBN: 978-1-107-46642-5
Empower A2 Elementary Presentation Plus Mac DVD-Rom
Empower Spanish A2 Elementary Speaking Plus Audio
Empower B1 Pre-Intermediate Students Book – ISBN: 978-1-107-46651-7
Empower B1 Pre-Intermediate Class Audio CDs – ISBN: 462-3-720-78016-6
Empower B1 Pre-Intermediate DVD – ISBN: 978-1-107-46665-4
Empower B1 Pre-Intermediate Extra Video
Empower B1 Pre-Intermediate Workbook – ISBN: 978-1-107-46680-7
Empower B1 Pre-Intermediate Workbook Audio
Empower B1 Pre-Intermediate Workbook Video
Empower B1 Pre-Intermediate Tests
Empower B1 Pre-Intermediate Academic Skills with Audio
Empower B1 Pre-Intermediate Academic Skills Worksheets
Empower B1 Pre-Intermediate Reading Plus
Empower B1 Pre-Intermediate Reading Plus Worksheets
Empower B1 Pre-Intermediate Teachers Book – ISBN: 978-1-107-46671-5
Empower B1 Pre-Intermediate Teachers Notes
Empower B1 Pre-Intermediate Presentation Plus Windows DVD-Rom – ISBN: 978-1-107-46668-5
Empower B1 Pre-Intermediate Presentation Plus Mac DVD-Rom
Empower Spanish B1 Pre-Intermediate Speaking Plus Audio
Empower B1 Plus Intermediate Students Book – ISBN: 978-1-107-46684-5
Empower B1 Plus Intermediate Class Audio CDs – ISBN: 978-1-107-46694-4
Empower B1 Plus Intermediate DVD – ISBN: 978-1-107-46699-9
Empower B1 Plus Intermediate Workbook – ISBN: 978-1-107-46869-6
Empower B1 Plus Intermediate Workbook Audio
Empower B1 Plus Intermediate Workbook Video
Empower B1 Plus Intermediate Teachers Book – ISBN: 978-1-107-46857-3
Empower B1 Plus Intermediate Presentation Plus Windows DVD-Rom – ISBN: 978-1-107-46856-6
Empower B1 Plus Intermediate Presentation Plus Mac DVD-Rom
Empower B1 Plus Intermediate Academic Skills with Audio
Empower Spanish B1 Plus Intermediate Speaking Plus Audio
Empower B2 Upper-Intermediate Students Book – ISBN: 978-1-107-46872-6
Empower B2 Upper-Intermediate Class Audio CDs
Empower B2 Upper-Intermediate DVD – ISBN: 978-1-107-46880-1
Empower B2 Upper-Intermediate Workbook – ISBN: 978-1-107-46904-4
Empower B2 Upper-Intermediate Workbook Audio
Empower B2 Upper-Intermediate Workbook Video
Empower B2 Upper-Intermediate Teachers Book – ISBN: 978-1-107-46891-7
Empower B2 Upper-Intermediate Tests
Empower B2 Upper-Intermediate Reading Plus
Empower B2 Upper-Intermediate Academic Skills with Audio
Empower B2 Upper-Intermediate Presentation Plus Windows DVD-Rom – ISBN: 978-1-107-46888-7
Empower B2 Upper-Intermediate Presentation Plus Mac DVD-Rom
Empower Spanish B2 Upper-Intermediate Speaking Plus Audio
Empower C1 Advanced Students Book – ISBN: 978-1-107-46908-2
Empower C1 Advanced Class Audio CDs – ISBN: 978-1-107-46912-9
Empower C1 Advanced DVD – ISBN: 978-1-107-46914-3
Empower C1 Advanced Workbook – ISBN: 978-1-107-46929-7
Empower C1 Advanced Workbook Audio
Empower C1 Advanced Workbook Video
Empower C1 Advanced Academic Skills Worksheets
Empower C1 Advanced Academic Skills Audio
Empower C1 Advanced Reading Plus Worksheets
Empower C1 Advanced Teachers Book – ISBN: 978-1-107-46920-4
Empower C1 Advanced Presentation Plus Windows DVD-Rom – ISBN: 978-1-107-46919-8
Empower C1 Advanced Presentation Plus Mac DVD-Rom
Empower Spanish C1 Advanced Speaking Plus Audio