Tài liệu sách tiếng anh
Trang chủ / PET – TOIEC – TOEFL – IELTS
150,000 đ 10,000 đ
Danh mục: PET – TOIEC – TOEFL – IELTS

Complete IELTS là một bộ sách luyện thi IELTS hiệu quả hiện nay. Bộ sách này bao gồm 6 cuốn chia theo level từ thấp đến nâng cao band 4.0 – 5.0, band 5.0 – 6.5 và band 6.5 – 7.5
Bộ sách này được xuất bản bởi Cambridge University Press và được thiết kế để giúp các học sinh chuẩn bị cho kỳ thi IELTS. Bộ sách này bao gồm các phần luyện nghe, đọc, viết và nói

DANH MỤC SÁCH
Complete IELTS 4-5 Students Book – ISBN: 9780521179560
Complete IELTS 4-5 Students Book CD-Rom
Complete IELTS 4-5 Class Audio CDs – ISBN: 9780521179584
Complete IELTS 4-5 Workbook – ISBN: 9781107602458
Complete IELTS 4-5 Workbook Audio
Complete IELTS 4-5 Teachers Book – ISBN: 9780521185158
Complete IELTS 4-5 Test Bank
Complete IELTS 5-6.5 Students Book – ISBN: 9780521179485
Complete IELTS 5-6.5 Students Book CD-Rom
Complete IELTS 5-6.5 Class Audio CDs – ISBN: 9780521179508
Complete IELTS 5-6.5 Workbook – ISBN: 9781107401976
Complete IELTS 5-6.5 Workbook Audio
Complete IELTS 5-6.5 Teachers Book – ISBN: 9780521185165
Complete IELTS 5-6.5 Test Bank
Complete IELTS 6.5-7.5 Students Book – ISBN: 9781107625082
Complete IELTS 6.5-7.5 Students Book CD-Rom
Complete IELTS 6.5-7.5 Class Audio CDs – ISBN: 9781107642812
Complete IELTS 6.5-7.5 Workbook – ISBN: 9781107634381
Complete IELTS 6.5-7.5 Workbook Audio
Complete IELTS 6.5-7.5 Teachers Book – ISBN: 9781107609648
Complete IELTS 6.5-7.5 Test Bank