Tài liệu sách tiếng anh
Trang chủ / PET – TOIEC – TOEFL – IELTS
150,000 đ 100,000 đ
Danh mục: PET – TOIEC – TOEFL – IELTS

Cambridge Compact Series cung cấp các bài ôn tập và thực hành chuyên sâu để nhanh chóng tối đa hóa thành tích của học sinh. Với khóa học này, bạn sẽ củng cố ngôn ngữ và kỹ năng để thành công trong kỳ thi thông qua nội dung đào tạo rõ ràng, súc tích. Compact giúp bạn xây dựng sự tự tin với cách tiếp cận từng bước độc đáo và hướng dẫn các chiến lược thi cần thiết thông qua các Mẹo thi thân thiện với người dùng. Các phần Ngữ pháp dành riêng cho kỳ thi và Ngữ pháp tham khảo giúp hiểu sâu hơn về cấu trúc ngôn ngữ, trong khi ngân hàng Nói và ngân hàng Viết mở rộng thành thạo các kỹ năng sản xuất. Các dự án bổ sung trong phiên bản thứ hai mở rộng tiềm năng học tập cho các lớp có nhiều giờ giảng dạy hơn.

Các tính năng chính:

– Thực hành trực tuyến đi kèm với mỗi Sách của học sinh cung cấp thực hành bổ sung về ngữ pháp và từ vựng.
– Các Worksheet có thể sao chụp của giáo viên có thể tải xuống cung cấp nhiều tài liệu giảng dạy bổ sung để mở rộng và thực hành.
– ‘Mẹo làm bài thi’, và các bài tập ngữ pháp và từ vựng dạy học sinh tránh những lỗi phổ biến được xác định trong bộ sưu tập bài thi thật độc đáo của Cambridge, Cambridge Learner Corpus.
– Các phần Ngữ pháp dành riêng cho kỳ thi và Ngữ pháp tham khảo giúp hiểu sâu hơn về các cấu trúc ngôn ngữ.
– Ngân hàng nói và ngân hàng viết mở rộng trình độ thành thạo các kỹ năng sản xuất.
– Các dự án bổ sung trong phiên bản thứ hai mở rộng tiềm năng học tập cho các lớp có nhiều giờ dạy hơn.

DANH MỤC TÀI LIỆU SÁCH

Cambridge Compact Preliminary for Schools:

Compact Preliminary for Schools First Edition Students Book
Compact Preliminary for Schools First Edition Class Audio CDs
Compact Preliminary for Schools First Edition Teachers Book
Compact Preliminary for Schools First Edition Presentation Plus Cd-Rom
Compact Preliminary for Schools First Edition Workbook
Compact Preliminary for Schools First Edition Workbook Audio
Compact Preliminary for Schools Second Edition Students Book – ISBN: 9781108616195
Compact Preliminary for Schools Second Edition Students Book Spanish
Compact Preliminary for Schools Second Edition Class Audio CDs
Compact Preliminary for Schools Second Edition Teachers Book – ISBN: 9781108349116
Compact Preliminary for Schools Second Edition Teachers Book Spanish
Compact Preliminary for Schools Second Edition Workbook – ISBN: 9781108349109
Compact Preliminary for Schools Second Edition Workbook Spanish
Compact Preliminary for Schools Second Edition Workbook Audio
Compact Preliminary for Schools Second Edition Tests
Compact Preliminary for Schools Second Edition Test Generator
Compact Preliminary for Schools Second Edition Class Projects Lesson Plans
Compact Preliminary for Schools Second Edition Presentation Plus Windows
Compact Preliminary for Schools Second Edition Presentation Plus Mac
Compact Preliminary for Schools Second Edition Worksheets

Compact First for Schools:

Compact First for Schools Students Book
Compact First for Schools Class Audio CDs
Compact First for Schools Teachers Book
Compact First for Schools Workbook
Compact First for Schools Workbook Audio
Compact First for Schools Second Edition Students Book – ISBN: 9781107415607
Compact First for Schools Second Edition Class Audio CDs – ISBN: 9781107415744
Compact First for Schools Second Edition Teachers Book – ISBN: 9781107415676
Compact First for Schools Second Edition Tests
Compact First for Schools Second Edition Presentation Plus Cd-Rom – ISBN: 9781107416048
Compact First for Schools Second Edition Workbook – ISBN: 9781107415720
Compact First for Schools Second Edition Workbook Audio

Compact First (FCE):

Compact First Second Edition Students Book – ISBN: 9781107428485
Compact First Second Edition Class Audio CDs – ISBN: 9781107428522
Compact First Second Edition Teachers Book – ISBN: 9781107428577
Compact First Second Edition Presentation Plus DVD-Rom – ISBN: 9781107428614
Compact First Second Edition Workbook – ISBN: 9781107428553
Compact First Second Edition Workbook Audio
Compact First Second Edition Tests
Download links for Compact Key for Schools:
Compact Key for Schools Students Book
Compact Key for Schools Class Audio CDs
Compact Key for Schools Teachers Book
Compact Key for Schools Presentation Plus DVD-Rom
Compact Key for Schools Workbook
Compact Key for Schools Workbook Audio
Compact Key for Schools Practice Tests
Compact Key for Schools Test Generator Cd-Rom
Compact Key for Schools Second Edition Students Book – ISBN: 9781108348744
Compact Key for Schools Second Edition Class Audio CDs
Compact Key for Schools Second Edition Teachers Book – ISBN: 9781108348881
Compact Key for Schools Second Edition Workbook – ISBN: 9781108614047
Compact Key for Schools Second Edition Workbook Audio
Compact Key for Schools Second Edition Tests
Compact Key for Schools Second Edition Test Generator
Compact Key for Schools Second Edition Speaking Test
Compact Key for Schools Second Edition Presentation Plus Windows
Compact Key for Schools Second Edition Presentation Plus Mac
Compact Key for Schools Second Edition Worksheets

Compact Cambridge English Advanced (CAE):

Compact Advanced Students Book – ISBN: 9781107418080
Compact Advanced Class Audio CDs – ISBN: 9781107418288
Compact Advanced Teachers Book – ISBN: 9781107418387
Compact Advanced Students CDRom
Compact Advanced Presentation Plus DVD-Rom – ISBN: 9781107418318
Compact Advanced Workbook – ISBN: 9781107417823
Compact Advanced Workbook Audio