Tài liệu sách tiếng anh
Trang chủ / CHUYỂN GIAO CHƯƠNG TRÌNH Tiếng Anh Tiểu học
Danh mục: CHUYỂN GIAO CHƯƠNG TRÌNH Tiếng Anh Tiểu học

Chương trình tiếng Anh tiểu học cung cấp cho Trung tâm các tài liệu và dịch vụ sau
1. Giáo trình điện tử- thay thế cho bài giảng PPT
2. Lộ trình đào tạo
3. khung chương trình
4. syllabus
5. lesson plan
6. bộ bài test trình độ( file PPT)
7. tài liệu bổ trợ ngữ pháp( tự soạn)
8. Bộ bài giảng ôn thi YLE( starters, movers và Flyers)- chương tình 10 buổi
9. Đào tạo giáo viên
10. Đào tạo tư vấn tuyển sinh
11. Bộ quản trị cho trung tâm( Quy trình, quy định, hướng dẫn, mô tả công việc, KPI..)
12. Mẫu cam kết chất lượng
13. file teacher book, WB, SB..
14. Hệ thống quản lý làm bài tập về nhà( tài khoản quản trị và tài khoản làm bài tâp)
15. App luyện nghe nói