Tài liệu sách tiếng anh
Trang chủ / CHUYỂN GIAO CHƯƠNG TRÌNH
35,000,000 đ 25,000,000 đ
Danh mục: CHUYỂN GIAO CHƯƠNG TRÌNH

Chương trình IELTS dành cho học sinh từ 13 tuổi trở lên và có band từ 0-7.5. Chương trình do các thầy cô giáo tại hệ thống cácctrung tâm luyện thi IELTS uy tín xây dựng
chương trình cung cấp
1. khung chương trình
2. lộ trình đào tạo
3. syllabus- phân phối chương trình
4. lesson plan- nội dung bài giảng
5. bài giảng PPT
6. bộ test kiểm tra đầu vào, định kỳ và thi thử
7. Hướng dẫn
8 Đào tạo giáo viên