Tài liệu sách tiếng anh
Trang chủ / CHUYỂN GIAO CHƯƠNG TRÌNH Tiếng Anh mầm non
45,000,000 đ 25,000,000 đ
Danh mục: CHUYỂN GIAO CHƯƠNG TRÌNH Tiếng Anh mầm non

Chương trình tiếng anh Smart English Edu là chương trình toàn diện dành cho các trung tâm có khóa học tiếng Anh từ 3-6 tuổi. Chương trình cung cấp các tài liệu và phần mềm dạy học như sau
1. Phần mềm dạy học- thay thế cho bài giảng PPT
2. Khung chương trình
3. Syllabus- phân phối chương trình
4. Lesson plan- nộ dung bài giảng
5. file flashcard
6. Đào tạo phương pháp dạy TPR
7. App bài tập luyện nghe nói
8. Bộ test định kỳ dạng PPT