Tài liệu sách tiếng anh

Bài kiểm tra và bài thi chính thức của Cambridge YLE và Fun for Starters Movers Flyers – cung cấp sự chuẩn bị tươi sáng, đầy màu sắc và mang tính tương tác cho cả ba cấp độ (Người mới bắt đầu, Người mới bắt đầu, Người bay) của bài kiểm tra Cambridge English: Young Learners (YLE). Các hoạt động thú vị được cân bằng với các câu hỏi kiểu thi thực hành tất cả các lĩnh vực của giáo trình theo cách giao tiếp. Tài liệu này được thiết kế đặc biệt để tập trung vào những lĩnh vực có nhiều khả năng gây ra vấn đề cho học viên nhỏ tuổi ở các cấp độ này. Mỗi đơn vị là cơ sở cho một bài học từ 75 đến 90 phút. Hệ thống quản lý học tập bao gồm các tài nguyên trực tuyến tương tác – các trò chơi và hoạt động vui nhộn – thực hành ngôn ngữ được đề cập trong Sách dành cho học sinh. A Home Fun Booklet cho phép học sinh thực hành từ vựng ở nhà và giúp phụ huynh hỗ trợ việc học.
Cambridge Fun Skills – chuẩn bị thú vị cho Pre A1 Starters, A1 Movers và A2 Flyers bao gồm tất cả các kỹ năng bạn cần để sẵn sàng vào ngày thi. Gặp gỡ Sage the Squirrel, Checklist Buddy và những người bạn, do trẻ em trên khắp thế giới tạo ra, những người sẽ hướng dẫn và giải trí cho bạn trong hành trình thú vị này. Chuẩn bị thú vị cho Pre A1 Starters, A1 Movers và A2 Flyers bao gồm tất cả các kỹ năng bạn cần để sẵn sàng vào ngày thi: thực hành các bài thi với Giáo sư, nhận các mẹo hay từ Sage the Squirrel, đánh giá bài làm của chính bạn với Checklist Buddy và kết nối việc học với thế giới của bạn với Think Big Giraffe. Các bài học theo chủ đề làm cho mọi thứ trở nên sống động với các bài hát, ngữ pháp vui nhộn, hoạt hình và ảnh kỳ quặc! Mini Trainers for Pre A1 Starters, A1 Movers và A2 Flyers cung cấp hai bài kiểm tra thực hành đầy màu sắc với phần Luyện tập và Bài kiểm tra. Tập sách về nhà cung cấp thêm các bài thực hành kỹ năng để thực hiện ở nhà cũng như các hoạt động ‘Tăng cường niềm vui’ trên mỗi trang để chia sẻ với gia đình và những câu chuyện ngắn thú vị về từng nhân vật trong Sách dành cho học sinh.

DANH MỤC TÀI LIỆU SÁCH

Cambridge YLE Official Preparation Papers
Cambridge YLE Official Preparation Test Starters 1
Cambridge YLE Official Preparation Test Starters 2
Cambridge YLE Official Preparation Test Starters 3
Cambridge YLE Official Preparation Test Starters 4
Cambridge YLE Official Preparation Test Starters 5
Cambridge YLE Official Preparation Test Starters 6
Cambridge YLE Official Preparation Test Starters 7
Cambridge YLE Official Preparation Test Starters 8
Cambridge YLE Official Preparation Test Starters 9
Cambridge YLE Official Preparation Test Movers 1
Cambridge YLE Official Preparation Test Movers 2
Cambridge YLE Official Preparation Test Movers 3
Cambridge YLE Official Preparation Test Movers 4
Cambridge YLE Official Preparation Test Movers 5
Cambridge YLE Official Preparation Test Movers 6
Cambridge YLE Official Preparation Test Movers 7
Cambridge YLE Official Preparation Test Movers 8
Cambridge YLE Official Preparation Test Movers 9
Cambridge YLE Official Preparation Test Flyers 1
Cambridge YLE Official Preparation Test Flyers 2
Cambridge YLE Official Preparation Test Flyers 3
Cambridge YLE Official Preparation Test Flyers 4
Cambridge YLE Official Preparation Test Flyers 5
Cambridge YLE Official Preparation Test Flyers 6
Cambridge YLE Official Preparation Test Flyers 7
Cambridge YLE Official Preparation Test Flyers 8
Cambridge YLE Official Preparation Test Flyers 9