Tài liệu sách tiếng anh
Trang chủ / PET – TOIEC – TOEFL – IELTS Tiếng Anh giao tiếp Tiếng Anh THPT
250,000 đ 150,000 đ
Danh mục: PET – TOIEC – TOEFL – IELTS Tiếng Anh giao tiếp Tiếng Anh THPT

Cambridge Unlock First Edition là một khóa học kỹ năng học thuật gồm năm cấp độ, kết hợp các bài tập được dàn dựng cẩn thận, một cách tiếp cận toàn diện đối với tư duy phản biện và video tạo động lực.
Khóa học cung cấp sự phát triển kỹ năng có mục tiêu cho học sinh trong bối cảnh học thuật. Phương pháp tiếp cận nguyên tắc đối với các kỹ năng tư duy phản biện hỗ trợ người học bằng cách cung cấp cho họ những công cụ cần thiết để phân tích thông tin, tạo ý tưởng, hình thành ý kiến ​​riêng và thể hiện bản thân một cách hiệu quả trong các bài nói và viết.

Các tính năng chính:

– Mỗi phần của Unlock sẽ mở ra bằng một video Discovery EducationTM trực quan đẹp mắt và đầy cảm hứng (được cung cấp trên DVD Giáo viên đi kèm với Sách Giáo viên). Chúng được sử dụng trong mọi bài học để giới thiệu các góc độ ban đầu về một loạt các chủ đề học thuật. Các video thúc đẩy thảo luận, thúc đẩy và thu hút người học, đồng thời giúp đảm bảo rằng bạn đang làm việc với các tài liệu dẫn đến thành tích thực sự trong lớp học.
– Các phần tư duy phản biện trong Unlock dựa trên phân loại mục tiêu học tập của Benjamin Bloom (Bloom’s Taxonomy). Những phần này cho phép người học phát triển các kỹ năng tư duy bậc thấp và bậc cao cần thiết để thành công trong bối cảnh học thuật.
– Unlock đã được phát triển bằng cách sử dụng Cambridge Learner Corpus, Cambridge Academic Corpus và English Vocabulary Profile. Điều này đảm bảo rằng ngôn ngữ được trình bày cho người học của bạn trong Unlock vừa cập nhật vừa phù hợp vì điều đó có nghĩa là tác giả của chúng tôi có thể thấy cách tiếng Anh được sử dụng, xác định những lỗi phổ biến mà người học mắc phải ở một cấp độ nhất định và nhận thêm thông tin về từ vựng cần được đề cập ở mỗi cấp độ CEFR.
DANH MỤC SÁCH MỀM VÀ ITOOLS
Unlock 1 Listening & Speaking Skills Students Book – ISBN: 978-1-107-67810-1
Unlock 1 Listening & Speaking Skills Class Audio CDs
Unlock 1 Listening & Speaking Skills Video
Unlock 1 Listening & Speaking Skills Teachers Book – ISBN: 978-1-107-66211-7
Unlock 1 Listening & Speaking Skills Presentation Plus DVD – ISBN: 978-1-107-66424-1
Unlock 1 Reading & Writing Skills Students Book – ISBN: 978-1-107-61399-7
Unlock 1 Reading & Writing Skills Video
Unlock 1 Reading & Writing Skills Teachers Book – ISBN: 978-1-107-61401-7
Unlock 1 Reading & Writing Skills Presentation Plus DVD – ISBN: 978-1-107-63800-6
Unlock All Tests and Audio
Unlock 2 Listening & Speaking Skills Students Book – ISBN: 978-1-107-68232-0
Unlock 2 Listening & Speaking Skills Class Audio CDs
Unlock 2 Listening & Speaking Skills Video
Unlock 2 Listening & Speaking Skills Teachers Book – ISBN: 978-1-107-64280-5
Unlock 2 Listening & Speaking Skills Presentation Plus DVD – ISBN: 978-1-107-69582-5
Unlock 2 Reading & Writing Skills Students Book – ISBN: 978-1-107-61400-0
Unlock 2 Reading & Writing Skills Video
Unlock 2 Reading & Writing Skills Teachers Book – ISBN: 978-1-107-61403-1
Unlock 2 Listening & Speaking Skills Presentation Plus DVD – ISBN: 978-1-107-65605-5
Unlock 3 Listening & Speaking Skills Students Book – ISBN: 978-1-107-68728-8
Unlock 3 Listening & Speaking Skills Class Audio CDs
Unlock 3 Listening & Speaking Skills Video
Unlock 3 Listening & Speaking Skills Teachers Book – ISBN: 978-1-107-68154-5
Unlock 3 Listening & Speaking Skills Presentation Plus DVD – ISBN: 978-1-107-63543-2
Unlock 3 Reading & Writing Skills Students Book – ISBN: 978-1-107-61526-7
Unlock 3 Reading & Writing Skills Class Audio CDs
Unlock 3 Reading & Writing Skills Video
Unlock 3 Reading & Writing Skills Teachers Book – ISBN: 978-1-107-61404-8
Unlock 3 Reading & Writing Skills Presentation Plus DVD – ISBN: 978-1-107-67624-4
Unlock 4 Listening & Speaking Skills Students Book – ISBN: 978-1-107-63461-9
Unlock 4 Listening & Speaking Skills Class Audio CDs
Unlock 4 Listening & Speaking Skills Video
Unlock 4 Listening & Speaking Skills Teachers Book – ISBN: 978-1-107-65052-7
Unlock 4 Reading & Writing Skills Students Book – ISBN: 978-1-107-61525-0
Unlock 4 Reading & Writing Skills Video
Unlock 4 Reading & Writing Skills Teachers Book – ISBN: 978-1-107-61409-3
Unlock 4 Reading & Writing Skills Presentation Plus DVD – ISBN: 978-1-107-63800-6