Tài liệu sách tiếng anh
Trang chủ / PET – TOIEC – TOEFL – IELTS
Danh mục: PET – TOIEC – TOEFL – IELTS

Bộ sách Cambridge Objective Proficiency (CPE) là bộ sách luyện thi chứng chỉ tiếng Anh CPE (Certificate of Proficiency in English) của trường Đại học Cambridge. Bộ sách này bao gồm 5 quyển sách Cambridge Proficiency Examination Practice 1-5. Bộ sách này phù hợp cho các bạn học sinh bậc THPT, sinh viên, người đi làm, du học. Bộ sách theo cấp độ CEFR C2.

DANH MỤC TÀI LIỆU SÁCH

Objective Proficiency 2nd Edition Students Book – ISBN: 9781107646377
Objective Proficiency 2nd Edition Students Book CD-Rom
Objective Proficiency 2nd Edition Class Audio CDs – ISBN: 9781107676343
Objective Proficiency 2nd Edition Workbook – ISBN: 9781107619203
Objective Proficiency 2nd Edition Workbook Audio
Objective Proficiency 2nd Edition Teachers Book with Audio – ISBN: 9781107670563
Objective Proficiency 2nd Edition Presentation Plus DVD-ROM Windows – ISBN: 9781107446502
Objective Proficiency 2nd Edition Presentation Plus DVD-ROM Mac
Objective Proficiency 2nd Edition Practice Tests with Audio
Objective Proficiency 2nd Edition Interactive Activities Audio