Tài liệu sách tiếng anh
Trang chủ / PET – TOIEC – TOEFL – IELTS
150,000 đ 100,000 đ
Danh mục: PET – TOIEC – TOEFL – IELTS

Bộ sách Cambridge Objective IELTS là bộ sách chuẩn bị cho người học với kỳ thi IELTS được phát hành bởi Cambridge. Sách hướng dẫn cách làm bài thi chi tiết, xây dựng kỹ năng ngôn ngữ. Đồng thời, sách cũng đi kèm những bài tập sát với đề thi thật. Bộ sách gồm 2 quyển Intermediate và Advanced có thể được sử dụng riêng hoặc nối tiếp nhau

DANH MỤC TÀI LIỆU SÁCH

Objective IELTS Intermediate Students Book – ISBN: 9780521608824
Objective IELTS Intermediate Self-Study Students Book – ISBN: 9780521608855
Objective IELTS Intermediate Students Book Cd-Rom
Objective IELTS Intermediate Class Audio CDs – ISBN: 9780521608800
Objective IELTS Intermediate Workbook with Answers – ISBN: 9780521608749
Objective IELTS Intermediate Teachers Book – ISBN: 9780521608725
Objective IELTS Advanced Students Book – ISBN: 9780521608848
Objective IELTS Advanced Self-Study Students Book – ISBN: 9780521608831
Objective IELTS Advanced Students Book Cd-Rom
Objective IELTS Advanced Class Audio CDs – ISBN: 9780521608770
Objective IELTS Advanced Workbook with Answers – ISBN: 9780521608787
Objective IELTS Advanced Teachers Book – ISBN: 9780521608756