Tài liệu sách tiếng anh
Trang chủ / PET – TOIEC – TOEFL – IELTS
150,000 đ 100,000 đ
Danh mục: PET – TOIEC – TOEFL – IELTS

Cambridge Objective Series cung cấp giải pháp hoàn hảo cho nhu cầu của lớp học hiện đại; các đơn vị ngắn nhấn mạnh sự tiến bộ, thúc đẩy học sinh và đạt được kết quả. Bộ sách này giúp phát triển ngôn ngữ tiếng Anh vững chắc, thảo luận sôi nổi trong lớp và rèn luyện kỹ năng làm bài thi.

Các tính năng chính:

Dựa trên nghiên cứu về câu trả lời của các thí sinh thực tế từ Cambridge Learner Corpus, các bài tập nhắm vào các lĩnh vực thường gây khó khăn.
Đối với B2 First, ấn bản tiếng Anh dành cho người nói tiếng Tây Ban Nha bao gồm nội dung được thiết kế dành riêng cho các thí sinh nói tiếng Tây Ban Nha.
Việc luyện thi trong các ‘Thư mục bài thi’ riêng biệt làm cho các khóa học trong bộ sách này phù hợp với các lớp học có học sinh nói tiếng Anh phổ thông.
Nghiên cứu Hồ sơ tiếng Anh cung cấp giáo trình từ vựng hiệu quả và có mục tiêu nhất hiện có (B2 First, C1 Advanced và C2 Proficiency).
Mỗi khóa học (ngoại trừ IELTS) bao gồm ít nhất một bài kiểm tra thực hành đầy đủ để học viên làm quen với định dạng và phong cách của bài kiểm tra.
Các hoạt động và trò chơi tương tác trên CD-ROM hoặc bằng cách tải xuống mang đến cho học sinh nhiều cơ hội để thực hành ngôn ngữ mục tiêu.

DANH MỤC TÀI LIỆU SÁCH

Objective First 4th Edition Students Book – ISBN: 9781107628564
Objective First 4th Edition Class Audio CDs – ISBN: 9781107628540
Objective First 4th Edition Workbook with Answers – ISBN: 9781107628458
Objective First 4th Edition Workbook Audio
Objective First 4th Edition Teachers Book – ISBN: 9781107628359
Objective First 4th Edition Presentation Plus DVD-ROM – ISBN: 9781107628571