Tài liệu sách tiếng anh
Trang chủ / Tiếng Anh THCS
150,000 đ 100,000 đ
Danh mục: Tiếng Anh THCS

Cambridge Global English là một khóa học giàu ngôn ngữ được phát triển đặc biệt để cung cấp sự hỗ trợ toàn diện cho những người học tiếng Anh như ngôn ngữ thứ hai trên toàn thế giới. Nó có trọng tâm quốc tế với các chủ đề được chọn để phản ánh sự đa dạng. Bộ sách áp dụng cách tiếp cận học tập dựa trên câu hỏi, giúp người học giao tiếp bằng tiếng Anh một cách tự tin. Tài liệu thu hút trẻ em với tư cách là những người học tích cực, sáng tạo với nhiều hoạt động được thiết kế để giúp các em tiếp thu kiến thức nội dung, phát triển kỹ năng tư duy phản biện và thực hành ngôn ngữ tiếng Anh cũng như khả năng đọc viết. Nhấn mạnh vào việc phát triển các kỹ năng nghe, nói, đọc và viết cũng như phát triển vốn từ vựng và nhận thức ngôn ngữ. Bộ sách cung cấp hỗ trợ bổ sung về ngữ pháp và từ vựng. Đối với mỗi giai đoạn, có một Sách dành cho Người học in với CD Âm thanh, Sách Hoạt động in và Tài nguyên dành cho Giáo viên in. Ngoài ra, Cambridge Elevate Digital Classroom cung cấp các phiên bản có thể chiếu được của các thành phần in cũng như các hoạt động tương tác với câu trả lời bật lên, trò chơi và bảng thuật ngữ. Tài nguyên dành cho giáo viên của Cambridge Elevate chứa các phiên bản kỹ thuật số của tất cả tài liệu có trong Tài nguyên dành cho giáo viên bản in, cũng như các bài kiểm tra tiến trình và đơn vị có thể tải xuống. Bộ sách này cũng mở rộng ra ngoài Tiểu học và cung cấp tài nguyên cho ba giai đoạn Trung học cơ sở của Cambridge.

Các tính năng chính:

– Cambridge Global English là một bộ tài liệu sáng tạo do Nhà xuất bản Đại học Cambridge tạo ra dành cho những người học tiếng Anh trẻ tuổi như một ngôn ngữ thứ hai.
– Để đáp ứng những thách thức trong tương lai, trẻ cần phát triển cả tiếng Anh đàm thoại và tiếng Anh học thuật ngay từ cấp độ sớm nhất. Cambridge Global English giải quyết những nhu cầu này và tập trung phát triển các kỹ năng nghe, nói, đọc và viết mà người học cần để thành công.
– Trải dài 9 giai đoạn, Giai đoạn 1-6 được thiết kế riêng cho cấp Tiểu học và cung cấp sự chuyển tiếp liền mạch sang giai đoạn Global English 7, 8 và 9 ở cấp Trung học.

DANH MỤC SÁCH
Global English Second Edition 1 Learner’s Book – ISBN: 9781108963619
Global English Second Edition 1 Class Audio CDs
Global English Second Edition 1 Workbook – ISBN: 9781108963640
Global English Second Edition 1 Teacher’s Resource – ISBN: 9781108921619
Global English Second Edition 1 Video
Global English Second Edition 1 Activities
Global English Second Edition 2 Learner’s Book – ISBN: 9781108963626
Global English Second Edition 2 Class Audio CDs
Global English Second Edition 2 Workbook – ISBN: 9781108963657
Global English Second Edition 2 Teacher’s Resource – ISBN: 9781108921633
Global English Second Edition 2 Video
Global English Second Edition 2 Activities
Global English Second Edition 3 Learner’s Book – ISBN: 9781108963633
Global English Second Edition 3 Class Audio CDs
Global English Second Edition 3 Workbook – ISBN: 9781108963664
Global English Second Edition 3 Teacher’s Resource – ISBN: 9781108921657
Global English Second Edition 3 Video
Global English Second Edition 3 Activities
Global English Second Edition 4 Learner’s Book – ISBN: 9781108810821
Global English Second Edition 4 Class Audio CDs
Global English Second Edition 4 Workbook – ISBN: 9781108810883
Global English Second Edition 4 Teacher’s Resource – ISBN: 9781108934015
Global English Second Edition 4 Video
Global English Second Edition 5 Learner’s Book – ISBN: 9781108810845
Global English Second Edition 5 Class Audio CDs
Global English Second Edition 5 Workbook – ISBN: 9781108810890
Global English Second Edition 5 Teacher’s Resource – ISBN: 9781108963824
Global English Second Edition 5 Video
Global English Second Edition 6 Learner’s Book – ISBN: 9781108810852
Global English Second Edition 6 Class Audio CDs
Global English Second Edition 6 Workbook – ISBN: 9781108810906
Global English Second Edition 6 Teacher’s Resource – ISBN: 9781108963848
Global English Second Edition 6 Video
Global English Second Edition 7 Learner’s Book – ISBN: 9781108816588
Global English Second Edition 7 Class Audio CDs
Global English Second Edition 7 Workbook – ISBN: 9781108963701
Global English Second Edition 7 Teacher’s Resource – ISBN: 9781108921671
Global English Second Edition 7 Video
Global English Second Edition 8 Learner’s Book – ISBN: 9781108816649
Global English Second Edition 8 Class Audio CDs
Global English Second Edition 8 Workbook – ISBN: 9781108963718
Global English Second Edition 8 Teacher’s Resource – ISBN: 9781108921695
Global English Second Edition 8 Video
Global English Second Edition 9 Learner’s Book – ISBN: 9781108816670
Global English Second Edition 9 Class Audio CDs
Global English Second Edition 9 Workbook – ISBN: 9781108963671
Global English Second Edition 9 Teacher’s Resource – ISBN: 9781108921718
Global English Second Edition 9 Video