Tài liệu sách tiếng anh
Trang chủ / Tiếng Anh Tiểu học
Danh mục: Tiếng Anh Tiểu học

bộ sách Fun for Starters, Movers, Flyers là một bộ sách dạy tiếng Anh cho trẻ em ở cấp tiểu học do trường đại học Cambridge xuất bản. Bộ sách gồm có ba cuốn tương ứng với ba cấp độ: Pre A1 Starters, A1 Movers và A2 Flyers. Mỗi cuốn sách cung cấp các bài học minh họa, các hoạt động tương tác, các bài luyện tập và các bài thi mẫu theo định dạng của Cambridge English. Bộ sách giúp trẻ em nâng cao kỹ năng nghe, nói, đọc và viết tiếng Anh một cách vui vẻ và hiệu quả

DANH MỤC SÁCH FULL CÁC PHIÊN BẢN

Fun for Starters 1ed Students Book
Fun for Starters 1ed Class Audio CDs
Fun for Starters 2ed Students Book
Fun for Starters 2ed Class Audio CDs
Fun for Starters 2ed Teacher’s book
Fun for Starters 2ed Extra
Fun for Starters 3ed Students Book
Fun for Starters 3ed Class Audio CDs
Fun for Starters 3ed Teacher’s book
Fun for Starters 4ed Students Book – ISBN: 978-1-316-61746-5
Fun for Starters 4ed Class Audio CDs – ISBN: 978-1-316-61751-9
Fun for Starters 4ed Teacher’s book – ISBN: 978-1-107-44472-0
Fun for Starters 4ed Presentation Plus DVD – ISBN: 978-1-107-48261-6
Fun for Starters 4ed Progress Tests
Fun for Movers 1ed Students Book
Fun for Movers 1ed Class Audio CDs
Fun for Movers 2ed Students Book
Fun for Movers 2ed Class Audio CDs
Fun for Movers 3ed Students Book
Fun for Movers 3ed Class Audio CDs
Fun for Movers 3ed Teacher’s book
Fun for Movers 4ed Students Book – ISBN: 978-1-316-61753-3
Fun for Movers 4ed Class Audio CDs – ISBN: 978-1-316-61756-4
Fun for Movers 4ed Teacher’s book – ISBN: 978-1-316-61755-7
Fun for Movers 4ed Presentation Plus DVD – ISBN: 978-1-316-61757-1
Fun for Movers 4ed Tests
Fun for Flyers 1ed Students Book
Fun for Flyers 1ed Class Audio CDs
Fun for Flyers 2ed Students Book
Fun for Flyers 2ed Class Audio CDs
Fun for Flyers 3ed Students Book
Fun for Flyers 3ed Class Audio CDs
Fun for Flyers 3ed Teacher’s book
Fun for Flyers 4ed Students Book – ISBN: 978-1-316-61758-8
Fun for Flyers 4ed Class Audio CDs – ISBN: 978-1-316-61761-8
Fun for Flyers 4ed Teacher’s book – ISBN: 978-1-316-61760-1
Fun for Flyers 4ed Presentation Plus DVD – ISBN: 978-1-316-61762-5
Fun for Flyers 4ed Tests