Tài liệu sách tiếng anh
Trang chủ / Tiếng Anh Tiểu học
150,000 đ 100,000 đ
Danh mục: Tiếng Anh Tiểu học

giáo trình Fun for Skills là một bộ giáo trình dạy tiếng Anh cho trẻ em ở cấp tiểu học do trường đại học Cambridge xuất bản. Bộ giáo trình gồm có ba cấp độ: Pre A1 Starters, A1 Movers và A2 Flyers. Mỗi cấp độ cung cấp các bài học minh họa, các hoạt động tương tác, các bài luyện tập và các bài thi mẫu theo định dạng của Cambridge English. Bộ giáo trình giúp trẻ em nâng cao kỹ năng nghe, nói, đọc và viết tiếng Anh một cách vui vẻ và hiệu quả.

DANH MỤC CÁC CUỐN SÁCH

Cambridge Fun Skills 1 Students Book – ISBN: 9781108563697
Cambridge Fun Skills 1 Teacher’s Book – ISBN: 9781108563444
Cambridge Fun Skills 1 Classroom Audio
Cambridge Fun Skills 1 Home Booklet Keys
Cambridge Fun Skills 1 Home Booklet Self Study Audio
Cambridge Fun Skills 2 Students Book – ISBN: 9781108677370
Cambridge Fun Skills 2 Teacher’s Book – ISBN: 9781108563468
Cambridge Fun Skills 2 Classroom Audio
Cambridge Fun Skills 2 Home Booklet
Cambridge Fun Skills 2 Home Booklet Self Study Audio
Cambridge Fun Skills 3 Students Book – ISBN: 9781108563703
Cambridge Fun Skills 3 Teacher’s Book – ISBN: 9781108563475
Cambridge Fun Skills 3 Classroom Audio
Cambridge Fun Skills 3 Home Booklet
Cambridge Fun Skills 3 Home Booklet Self Study Audio
Cambridge Fun Skills 4 Students Book – ISBN: 9781108563710
Cambridge Fun Skills 4 Teacher’s Book – ISBN: 9781108563505
Cambridge Fun Skills 4 Classroom Audio
Cambridge Fun Skills 4 Home Booklet
Cambridge Fun Skills 4 Home Booklet Self Study Audio
Cambridge Fun Skills 5 Students Book – ISBN: 9781108563765
Cambridge Fun Skills 5 Teacher’s Book – ISBN: 9781108563512
Cambridge Fun Skills 5 Classroom Audio
Cambridge Fun Skills 5 Home Booklet
Cambridge Fun Skills 5 Home Booklet Self Study Audio
Cambridge Fun Skills 6 Students Book with A2 Flyers Mini Trainer – ISBN: 9781108563789
Cambridge Fun Skills 6 Teacher’s Book – ISBN: 9781108563529
Cambridge Fun Skills 6 Classroom Audio
Cambridge Fun Skills 6 Home Booklet
Cambridge Fun Skills 6 Home Booklet Self Study Audio
Cambridge Pre A1 Starters Mini Trainer – ISBN: 9781108564304
Cambridge Pre A1 Starters Mini Trainer Audio
Cambridge A1 Movers Mini Trainer – ISBN: 9781108585118
Cambridge A1 Movers Mini Trainer Audio
Cambridge A2 Flyers Mini Trainer – ISBN: 9781108641777
Cambridge A2 Flyers Mini Trainer Audio
Cambridge World of Fun Starters Movers Flyers Resources