Tài liệu sách tiếng anh
Trang chủ / Tiếng Anh giao tiếp
250,000 đ 150,000 đ
Danh mục: Tiếng Anh giao tiếp

Cambridge Business Start-Up mang đến tính thực tế cho việc học tiếng Anh ở cấp độ cơ bản nhất thông qua việc sử dụng tài liệu xác thực, các công ty thực tế và các tình huống giao tiếp đáng tin cậy, đảm bảo rằng người học trưởng thành vẫn hứng thú và có động lực. Kỹ năng giao tiếp được ưu tiên cẩn thận, cho phép người học bắt đầu làm việc bằng tiếng Anh càng sớm càng tốt. Một giáo trình ngữ pháp được phân loại cẩn thận và tập trung vào các kỹ năng giao tiếp, chức năng cho phép người học bắt đầu làm việc bằng tiếng Anh càng sớm càng tốt. Nội dung thực tế, hấp dẫn có các công ty đích thực và bối cảnh thực tế giúp sinh viên hứng thú và có động lực. Việc thường xuyên tập trung vào phát âm sẽ hỗ trợ cho cả kỹ năng nói và hiểu. Các bài tập ngữ pháp và từ vựng bổ sung ở cuối sách giúp giáo viên linh hoạt hơn, đặc biệt là đối với các lớp học có nhiều khả năng khác nhau. Các đoạn hội thoại nghe tự nhiên thể hiện tiếng Anh như được nói thực sự. Các đơn vị Time Out tập trung vào ngôn ngữ dành cho du lịch và giao tiếp xã hội giúp người học xây dựng vốn từ vựng chung quan trọng.

Business Start-up là Khóa học tiếng Anh thương mại hai cấp độ, dành cho người mới bắt đầu và người mới bắt đầu học tiếng Anh cơ bản cho đến khi họ có thể bắt đầu chuẩn bị cho kỳ thi Sơ bộ BEC. Khởi nghiệp Kinh doanh 2 bao gồm các năng lực từ cấp độ A2 của Hội đồng Châu Âu và dẫn đến B1. Sách dành cho giáo viên khởi sự kinh doanh chứa các ghi chú chi tiết về mỗi bài học với các mẹo bổ sung và lời khuyên về cách quản lý và mở rộng tài liệu khóa học. Các hoạt động giao tiếp bổ sung trong mỗi bài học cung cấp nhiều thực hành ngôn ngữ giao tiếp hơn.

Sách của Học viên mang tính thực tế đến ngay cả những cấp độ học ngôn ngữ cơ bản nhất thông qua việc trình bày ngôn ngữ tự nhiên trong ngữ cảnh xác thực, tập trung thường xuyên vào các công ty và sản phẩm thực, đồng thời thực hành các kỹ năng giao tiếp mà các chuyên gia thực sự cần. Sách bài tập khổ A5 đi kèm với CD-ROM/CD âm thanh cung cấp các hoạt động tự học ngữ pháp và từ vựng, cũng như luyện nghe khi đang di chuyển. Sách Giáo viên cũng có bài kiểm tra trắc nghiệm xếp lớp/kết thúc khóa học và bài kiểm tra tiến độ sau mỗi ba đơn vị học trình. Trang web Business Start-up cung cấp danh sách có thể tải xuống các câu nói ‘Có thể làm được’ cho mỗi đơn vị dựa trên năng lực từ Khung tham chiếu ngôn ngữ chung châu Âu, cho phép sinh viên có cơ hội suy ngẫm về những gì họ đã học và đánh giá chính mình

DANH MỤC SÁCH VÀ ITOOLS
Business Start-Up 1 Student’s Book – ISBN: 978-0-521-53465-9
Business Start-Up 1 Class Audio CDs
Business Start-Up 1 Workbook – ISBN: 978-0-521-67207-8
Business Start-Up 1 Teacher’s Book – ISBN: 978-0-521-53466-6
Business Start-Up 2 Student’s Book – ISBN: 978-0-521-53469-7
Business Start-Up 2 Class Audio CDs
Business Start-Up 2 Workbook – ISBN: 978-0-521-67208-5
Business Start-Up 2 Workbook Audio CDs
Business Start-Up 2 Teacher’s Book – ISBN: 978-0-521-53470-3