Tài liệu sách tiếng anh
Trang chủ / Tiếng Anh Tiểu học
150,000 đ 100,000 đ
Danh mục: Tiếng Anh Tiểu học

Cambridge Business Benchmark là khóa học tiếng Anh thương mại ba cấp độ dành cho các kỳ thi BEC hoặc BULATS, cũng có thể được sử dụng cho các khóa học tiếng Anh thương mại tổng quát. Business Benchmark giúp sinh viên tiến bộ nhanh chóng với vốn từ vựng và kỹ năng Tiếng Anh Thương mại, đồng thời giúp họ thực hành ngữ pháp trong bối cảnh kinh doanh. Nó cũng giúp học sinh chuẩn bị cho kỳ thi Tiếng Anh Thương mại Cambridge ESOL được quốc tế công nhận, sử dụng các bài thi thật từ Cambridge ESOL. Giáo viên có thể chọn từ ấn bản BEC hoặc ấn bản BULATS ở cấp độ phù hợp với học sinh của mình. Các phiên bản BULATS cũng được kèm theo một đĩa CD-ROM chứa bài kiểm tra BULATS hoàn chỉnh do Cambridge ESOL cung cấp, vì vậy học sinh có thể thực hành cho Bài kiểm tra máy tính BULATS.

Các tính năng chính:
– Hai mươi bốn đơn vị bài học ngắn, bao gồm các kỹ năng từ vựng, ngữ pháp, đọc, viết, nghe và nói quan trọng cho doanh nghiệp, cho dù học sinh có tham dự kỳ thi hay không.
– Phần ‘Luyện thi’ cho BEC hoặc BULATS với các bài thi xác thực từ Cambridge ESOL.
– Phần ‘Kỹ năng thi’ cho BEC hoặc BULATS, để học sinh biết chính xác phải làm gì để đạt điểm cao nhất trong từng loại bài thi.
– Ngôn ngữ kinh doanh xác thực, cập nhật trong nhiều ngữ cảnh từ ‘Dịch vụ khách hàng’ đến ‘Công nghệ mới’.
– Các chủ đề và ý tưởng để thu hút sinh viên cho dù họ đã đi làm hay chuẩn bị làm việc trong doanh nghiệp trong tương lai.
– Sách giáo viên chứa các hoạt động có thể sao chụp cho mỗi đơn vị, thời lượng từ 30 phút đến 2 giờ.
– Sách học cá nhân chứa các hoạt động bổ sung và danh sách từ vựng kinh doanh cốt lõi từ Sách học sinh.

DANH MỤC TÀI LIỆU

Cambridge Business Benchmark BULATS Edition Pre-Intermediate to Intermediate Student’s Book
Cambridge Business Benchmark BEC Edition Pre-Intermediate to Intermediate Personal Study Book
Cambridge Business Benchmark 2ed Pre-Intermediate to Intermediate Audio CD
Cambridge Business Benchmark BEC Edition Pre-Intermediate to Intermediate Audio CD
Cambridge Business Benchmark 2ed Pre-Intermediate to Intermediate Teacher’s Resource Book
Cambridge Business Benchmark BEC Edition Pre-Intermediate to Intermediate Teacher’s Resource Book
Cambridge Business Benchmark Pre-Intermediate to Intermediate Tests
Cambridge Business Benchmark Upper-Intermediate Vantage Student’s Book
Cambridge Business Benchmark Upper-Intermediate Vantage Personal Study Book
Cambridge Business Benchmark Upper-Intermediate Vantage Audio CD
Cambridge Business Benchmark 2ed Upper-Intermediate Audio CD
Cambridge Business Benchmark Upper-Intermediate Vantage Teacher’s Resource Book
Cambridge Business Benchmark Upper-Intermediate Tests
Cambridge Business Benchmark BULATS Edition Advanced Student’s Book
Cambridge Business Benchmark BULATS Edition Advanced Personal Study Book
Cambridge Business Benchmark BULATS Edition Advanced CD-Rom
Cambridge Business Benchmark BULATS Edition Advanced Audio CD
Cambridge Business Benchmark BULATS Edition Advanced Tests
Cambridge Business Benchmark BEC Higher Edition Advanced Audio CD
Cambridge Business Benchmark Advanced Teacher’s Resource Book