Tài liệu sách tiếng anh
150,000 đ 100,000 đ
Danh mục:

Cambridge Business Advantage là khóa học dành cho các nhà lãnh đạo doanh nghiệp tương lai. Dựa trên một giáo trình độc đáo kết hợp lý thuyết kinh doanh hiện tại, kinh doanh trong thực tế và kỹ năng kinh doanh – tất cả được trình bày bằng cách sử dụng đầu vào xác thực, chuyên gia – khóa học chứa các kết quả cụ thể liên quan đến kinh doanh giúp tài liệu có tính liên quan và hấp dẫn cao. Các tổ chức hàng đầu được giới thiệu trong loạt bài này bao gồm: IKEA, Unilever, Nokia và Havaianas – chỉ kể tên một số ít. Tất cả ba cấp độ bao gồm đầu vào từ Trường Kinh doanh Thẩm phán Cambridge, Đại học Cambridge. Ngoài ra, mỗi Sách của Học sinh đều đi kèm với một đĩa DVD miễn phí về các nghiên cứu tình huống bằng video xem xét nhiều công ty hơn nữa. Nhờ cách tiếp cận Lý thuyết-Thực hành-Kỹ năng sáng tạo và đầu vào quan trọng trong các bài học và hoạt động từ thế giới kinh doanh, thành công bắt đầu với Chiến lược doanh nghiệp.

Các tính năng chính:
– Một số trường và tổ chức kinh doanh hàng đầu đã đóng góp cho khóa học, cung cấp nội dung hấp dẫn và mang lại cho Chiến lược doanh nghiệp một dấu ấn xác thực, đáng tin cậy
– Business Advantage là Corpus và đặc biệt là dựa trên CANBEC và CLC, đây là khóa học kinh doanh đầu tiên cung cấp liên kết đến kho ngữ liệu tiếng Anh thương mại nói
– Dựa trên cách tiếp cận mô-đun bao gồm các bài học ngắn, rời rạc, Chiến lược doanh nghiệp cho phép người đào tạo tùy chỉnh tài liệu theo nhu cầu của học viên
– Khóa học được ánh xạ tới Khung chung Châu Âu với một tập hợp các năng lực phù hợp với thế giới tiếng Anh thương mại. Đây là khóa học đầu tiên trong lĩnh vực này phát triển toàn diện một tập hợp các năng lực và kết quả cụ thể liên quan đến kinh doanh
– Hỗ trợ web động cung cấp các hoạt động mới và cập nhật giúp sinh viên có cách tiếp cận mới mẻ, năng động đối với quá trình học tập.

DANH MỤC TÀI LIỆU

Business Advantage Intermediate Student’s Book – ISBN: 9780521132206
Business Advantage Intermediate Video
Business Advantage Intermediate Audio CDs – ISBN: 9780521132213
Business Advantage Intermediate Personal Study Book – ISBN: 9781107692640
Business Advantage Intermediate Personal Study Book Audio CD
Business Advantage Intermediate Teacher’s Book – ISBN: 9781107637702
Business Advantage Intermediate Teacher’s Materials
Business Advantage Intermediate Classware DVD-ROM – ISBN: 9781107607798
Business Advantage Upper-Intermediate Student’s Book – ISBN: 9780521132176
Business Advantage Upper-Intermediate Video
Business Advantage Upper-Intermediate Audio CDs – ISBN: 9780521132183
Business Advantage Upper-Intermediate Personal Study Book – ISBN: 9780521281300
Business Advantage Upper-Intermediate Personal Study Book Audio CD
Business Advantage Upper-Intermediate Teacher’s Book – ISBN: 9781107422315
Business Advantage Upper-Intermediate Teacher’s Materials
Business Advantage Upper-Intermediate Classware DVD-ROM – ISBN: 9781107607781
Business Advantage Advanced Student’s Book – ISBN: 9780521181846
Business Advantage Advanced Video
Business Advantage Advanced Audio CDs – ISBN: 9781107666344
Business Advantage Advanced Personal Study Book – ISBN: 9781107637832
Business Advantage Advanced Personal Study Book Audio CD
Business Advantage Advanced Teacher’s Book – ISBN: 9780521179324
Business Advantage Advanced Teacher’s Materials
Business Advantage Advanced Classware DVD-ROM – ISBN: 9780521179294