Tài liệu sách tiếng anh
Trang chủ / Tiếng Anh Tiểu học
150,000 đ 100,000 đ
Danh mục: Tiếng Anh Tiểu học

Big Science – là một khóa học khoa học dựa trên câu hỏi dành cho học sinh học tiếng Anh cấp tiểu học. Đó là một lựa chọn tuyệt vời cho các trường dạy khoa học bằng tiếng Anh. Các em có thể tìm tòi, học hỏi và khám phá khoa học thông qua tiếng Anh. Big Science khuyến khích người học khám phá những ý tưởng mới, kiểm tra ý nghĩa của chúng và đánh giá sự hiểu biết của họ về các khái niệm. Nó kết hợp nhiều nội dung phong phú (bản in, âm thanh, video) với các hoạt động dựa trên yêu cầu, đảm bảo học sinh được tham gia và có động lực. Khoa học Lớn có sáu cấp độ và phù hợp với trẻ từ 6 đến 12 tuổi và 2 đến 4 giờ giảng dạy trên lớp mỗi tuần.
Big Science Teacher’s Book cung cấp một cái nhìn tổng quan toàn diện về từng đơn vị. Các hoạt động và ý tưởng bổ sung cho những nội dung trong Sách học sinh và Sách bài tập Hỗ trợ đặc biệt cho Người học tiếng Anh thông qua thông tin cơ bản, các hoạt động phù hợp và chiến lược kỹ năng. Kế hoạch bài học từng bước để tận dụng tối đa khóa học Các dự án trên lớp có sẵn ở cuối mỗi đơn vị, cho phép khám phá chuyên sâu và thú vị chủ đề của đơn vị.