Tài liệu sách tiếng anh
Trang chủ / PET – TOIEC – TOEFL – IELTS Tiếng Anh giao tiếp Tiếng Anh THPT
Danh mục: PET – TOIEC – TOEFL – IELTS Tiếng Anh giao tiếp Tiếng Anh THPT

Với bộ giáo trình American english file starter 1,2,3,4,5 (Full ebook +audio) sẽ giúp cho người học phát triển cả 4 kỹ năng:

Nghe và hiểu được nội dung của các bản tin ngắn trên phương tiện truyền thông
Tạo nền tảng kiến thức vững chắc khi tham gia các kỳ thì: TOEIC, TOEFL, IELTS.
Phát triển và trao đổi thông tin hằng ngày cũng như trình bày một vấn đề trước đám đông.
Đọc và hiểu những tài liệu, sách, báo chí … trình độ trung cấp, các tài liệu liên quan đến nghiệp vụ, ngành nghề của mình.

DANH MỤC SÁCH VÀ ITOOLS

American English File Starter
American English File 1
American English File 2
American English File 3
American English File 4
American English File 5