Tài liệu sách tiếng anh
Trang chủ / PET – TOIEC – TOEFL – IELTS
250,000 đ 150,000 đ
Danh mục: PET – TOIEC – TOEFL – IELTS

Cambridge Active Listening là loạt bài nghe ba cấp độ phổ biến dành cho người lớn và thanh niên học tiếng Anh Bắc Mỹ. Mỗi cấp độ cung cấp cho học sinh 16 đơn vị bài học hấp dẫn, dựa trên nhiệm vụ, mỗi bài học được xây dựng xoay quanh một chủ đề, chức năng hoặc chủ đề ngữ pháp. Dựa trên lý thuyết rằng người học sẽ lắng nghe thành công hơn khi họ kích hoạt kiến thức trước đó về một chủ đề, loạt bài này cung cấp cho sinh viên một khung tham chiếu để đưa ra dự đoán về những gì họ sẽ nghe. Thông qua sự cân bằng cẩn thận giữa các hoạt động, học sinh học cách lắng nghe những ý chính và chi tiết, đồng thời lắng nghe và suy luận. Các đơn vị Mở rộng mới, giàu văn hóa bao gồm các cuộc phỏng vấn xác thực với các sinh viên từ khắp nơi trên thế giới. Loạt bài này dành cho học sinh có trình độ sơ cấp đến trung cấp. Nó có thể được sử dụng như một văn bản chính cho các lớp nghe hoặc như một thành phần trong các lớp kỹ năng nói hoặc kỹ năng tích hợp.

DANH MỤC TÀI LIỆU

Active Listening 2nd Edition 1 Students Book – ISBN: 9780521678131
Active Listening 2nd Edition 1 Class Audio CDs – ISBN: 9780521678155
Active Listening 2nd Edition 1 Teachers Manual – ISBN: 9780521678148
Active Listening 2nd Edition 2 Students Book – ISBN: 9780521678179
Active Listening 2nd Edition 2 Class Audio CDs – ISBN: 9780521678193
Active Listening 2nd Edition 2 Teachers Manual – ISBN: 9780521678186
Active Listening 2nd Edition 3 Students Book – ISBN: 9780521678216
Active Listening 2nd Edition 3 Class Audio CDs – ISBN: 9780521678230
Active Listening 2nd Edition 3 Teachers Manual – ISBN: 9780521678223