Tài liệu sách tiếng anh

Academy Star huyền thoại cho các trung tâm tiếng Anh dạy tiểu học. Chương trình có đủ toàn bộ tài liệu, bài giảng cho giáo viên dạy

DANH MỤC TÀI LIỆU SÁCH VÀ ITOOLS( full các level)

1. Bài giảng PPT
2. syllabus- phân phối chương trình
3. lesson plan- nội dung bài giảng
4. teacher book
5. student Book
6. work book
7. work sheet
8. audio
9. flashcard
10. video
11. Itools
12. lộ trình học