Tài liệu sách tiếng anh
Trang chủ / PET – TOIEC – TOEFL – IELTS Tiếng Anh giao tiếp
600,000 đ 400,000 đ
Danh mục: PET – TOIEC – TOEFL – IELTS Tiếng Anh giao tiếp

Cambridge Academic Encounters Second Edition là một loạt bài chuẩn bị học thuật sử dụng cách tiếp cận nội dung bền vững. Có hai cuốn sách trong bộ này cho mỗi trọng tâm nội dung: một cuốn Đọc và Viết dạy các kỹ năng đọc, học và viết; và phần Nghe và Nói tập trung vào việc phát triển các kỹ năng nghe, ghi chú và thảo luận của học sinh. Hai cuốn sách có thể được sử dụng độc lập, hoặc chúng có thể được sử dụng cùng nhau để tạo thành một khóa học kỹ năng tích hợp tiếng Anh Mỹ hoàn chỉnh.

– Academic Encounters Sách Nghe và Nói của Học sinh: thu hút học sinh thông qua các cuộc phỏng vấn và bài giảng học thuật về các chủ đề kích thích từ các lĩnh vực khoa học trái đất và sinh học. Các chủ đề khác nổi bật là bầu khí quyển, nguồn cung cấp nước của Trái đất và các quá trình sống phổ biến đối với mọi sinh vật. Học sinh phát triển các kỹ năng nghe và ghi chú quan trọng, thảo luận nội dung, thực hiện các cuộc phỏng vấn và thuyết trình. Sách của Học sinh đi kèm với quyền truy cập trực tuyến vào video cho tất cả các bài giảng học thuật. Các chủ đề tương ứng với các chủ đề trong Các cuộc gặp gỡ học thuật Đọc và Viết. Các cuốn sách có thể được sử dụng độc lập hoặc cùng nhau.
– Academic Encounters Sổ tay dành cho giáo viên (Nghe và Nói) (Đọc và Viết): chứa các hướng dẫn giảng dạy chung cho khóa học, gợi ý giảng dạy theo từng nhiệm vụ, câu trả lời cho tất cả các nhiệm vụ, kịch bản âm thanh và video, câu đố và câu trả lời bài kiểm tra.
– Đĩa CD Audio Lớp Nghe và Nói chứa các tài liệu nghe cho Academic Encounters Student’s Book. Các tài liệu bao gồm các hoạt động nghe khởi động, các cuộc phỏng vấn thân mật và các bài giảng học thuật chính thức. Các video về bài giảng cũng có sẵn trên đĩa DVD, đi kèm với Sách của Học viên.
– Trong Reading and Writing Student’s Book, người học phát triển các kỹ năng quan trọng như đọc tìm ý chính, đọc tốc độ, ghi chú và kỹ năng viết học thuật. Kỹ năng viết Tương tác cung cấp hướng dẫn và thực hành về kỹ năng viết học thuật và từ vựng học thuật.

DANH MỤC SÁCH VÀ ITOOLS

Academic Encounters 1st Edition 3 Reading and Writing Life in Society
Academic Encounters 1st Edition 3 Listening and Speaking Life in Society
Academic Encounters 2nd Edition 1 Reading and Writing The Natural World Students Book – ISBN: 9781107457577
Academic Encounters 2nd Edition 1 Reading and Writing The Natural World Teacher’s Manual – ISBN: 9781107694507
Academic Encounters 2nd Edition 1 Listening and Speaking The Natural World Students Book – ISBN: 9781316995655
Academic Encounters 2nd Edition 1 Listening and Speaking The Natural World Class Audio CDs – ISBN: 9781107638259
Academic Encounters 2nd Edition 1 Listening and Speaking The Natural World Teacher’s Manual – ISBN: 9781107644922
Academic Encounters 2nd Edition 2 Reading and Writing American Studies Students Book – ISBN: 9781107457584
Academic Encounters 2nd Edition 2 Reading and Writing American Studies Teacher’s Manual – ISBN: 9781107627222
Academic Encounters 2nd Edition 2 Listening and Speaking American Studies Students Book – ISBN: 9781108638722
Academic Encounters 2nd Edition 2 Listening and Speaking American Studies Class Audio CDs – ISBN: 9781107632660
Academic Encounters 2nd Edition 2 Listening and Speaking American Studies Teacher’s Manual – ISBN: 9781107688834
Academic Encounters 2nd Edition 3 Reading and Writing Life in Society Students Book – ISBN: 9781107457607
Academic Encounters 2nd Edition 3 Reading and Writing Life in Society Teacher’s Manual – ISBN: 978110763137
Academic Encounters 2nd Edition 3 Listening and Speaking Life in Society Students Book – ISBN: 9781108606219
Academic Encounters 2nd Edition 3 Listening and Speaking Life in Society Class Audio CDs – ISBN: 9781107697843
Academic Encounters 2nd Edition 3 Listening and Speaking Life in Society Teacher’s Manual – ISBN: 9781107625471
Academic Encounters 2nd Edition 4 Reading and Writing Human Behavior Students Book – ISBN: 9781107457614
Academic Encounters 2nd Edition 4 Reading and Writing Human Behavior Teacher’s Manual – ISBN: 9781107603004
Academic Encounters 2nd Edition 4 Listening and Speaking Human Behavior Students Book – ISBN: 9781108348294
Academic Encounters 2nd Edition 4 Listening and Speaking Human Behavior Class Audio CDs – ISBN: 9781107603028
Academic Encounters 2nd Edition 4 Listening and Speaking Human Behavior Teacher’s Manual – ISBN: 9781107603011